youtube

facebook

twitter

instagram

[Vietnamese] USOP Danang – MAIN EVENT – Day 2 Live Updates

Main Event – Day 2 – Live Updates

Date: November 23 to 27, 2023
Venue: Furama Resort Danang
Buy in: VN₫ 25,000,000 (~$1,057)
Guarantee: VN₫ 15,000,000,000 (~$617,920)
Entries: 1,595
Prize pool: VN₫ 34,801,800,000 (~$1,434,000)


Chips in play: 63,800,000


The Niang kết thúc Main Event day 2 với lượng stack khủng, còn lại 20 vận động viên sẽ thi đấu vào ngày mai

thenaing

Player Stack Table Seat
The Naing 12,350,000 10 2
Seong Uk Huh 5,340,000 5 3
Nguyen Ngoc Son 4,755,000 10 4
Nguyen Trung Ha 4,135,000 4 7
Lu Ning 3,800,000 4 6
Ng Tsun Yin 3,745,000 4 4
Tianhao Zheng 3,450,000 4 1
Konstantin Held 3,395,000 5
Phan Tuan Vinh 3,115,000 4 2
Hoang Hai Nam 2,980,000 10 5
Lee Wooyoung 2,450,000 10 8
Daewoong Song 2,445,000 5 6
Guy Taylor 2,025,000 4 5
Seingmook Jung 1,810,000 5 1
Sangmin Lee 1,780,000 10 7
Nguyen Quang Huy 1,685,000 4 3
Lucky Duong Chau 1,350,000 10 6
Doan Quang Trung 1,070,000 5 2
Jiyoung Kim 1,010,000 4 8
Ritwik Khanna 920,000 5 8

01:00: Wong Ka Fai bị loại ở vị trí thứ 21
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

wongkafai

Ng Tsun Yin min-raise, SB Wong Ka Fai shove 70.000 cuối cùng của mình (<1 bb), mù lớn Lucky Duong Chan call. Ở mặt flop 6s8sAc, Ng c-bet 100.000, Chan check-call để tạo ra một side pot lớn hơn. Ở turn 5d, Chan bet trước 300.000, Ng call. Cả hai người chơi đều check river 10d. Chan giành chiến thắng trong side pot với 9s7h ngay trước đôi trên cùng AsKc của Ng. Chan cũng lấy pot chính, quét sạch Kh6c của Wong.

Lucky Duong Chan – 3.900.000 (39 bb)
Ng Tsun Yin – 4.100.000 (41 bb)
Wong Ka Fai – Bị loại ở vị trí thứ 21


00:57: Nguyễn Ngọc Đại bị loại ở vị trí thứ 22
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

nguyenngocdai 2

[bàn feature] Nhà vô địch USOP cuối cùng còn lại đã thất thủ. Anh ấy đã all in với AdQh chống lại The Naing 10s khổng lồ. Bảng chạy 8c[10d}3hKsKd.

Người Naing – 12.000.000 (120 bb)
Nguyễn Ngọc Đại – Bị loại ở vị trí thứ 22


00:50: Nguyễn Ngọc Đại double up
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

[Bàn feature] Nguyễn Ngọc Đại all in với KdJs, áp đảo thủ lĩnh chip The Naing tank-call từ big blind với 3d3h. Trên bàn là 9sAs2dJd6h để nhà cựu vô địch nhân đôi stack.

Nguyễn Ngọc Đại – 2.100.000 (21 bb)
Người Naing – 9.900.000 (99 bb)


00:45: Lucky Dương Chan double up, Wong Ka Fai down 1 bb
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

Xuống tới 16 bb, Wong Ka Fai shove vào button khi đang giữ Ks2c, SB Lucky Duong Chan call với số chip tương tự và hiển thị QhQs. Mặt bài là 4h6dJc3h6c, Chan double up, Wong lao xuống.

Lucky Duong Chan – 3.560.000 (35 bb)
Wong Ka Fai – 140.000 (1,4 bb)


00:39: Phan Tuấn Vinh double up
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

Hijack Phan Tuan Vinh raise 200.000, big blind Wong Ka Fai bet 3 bet, Phan call với ít chip hơn và lật bài QhQs. Wong có Ad8d. Board chạy 7hAh9h5s10h đều cải thiện, Phan nhân đôi.

Phan Tuấn Vinh – 3.240.000 (32 bb)
Wong Ka Fai – 1.600.000 (16 bb)


00:33: Ng Tsun Yin bảo vệ big blind bằng 4-bet
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

Utg+1 Wong Ka Fai raise 200.000, button Phan Tuấn Vinh 3-bet 625.000, big blind Ng Tsun Yin 4-bet all in, không có người nhận.

Ng Tsun Yin – 4.400.000 (44 bb)
Wong Ka Fai – 3.200.000 (32 bb)
Phan Tuấn Vinh – 1.650.000 (16 bb)


00:30: Lee Woo Young tăng gấp đôi nhờ The Naing
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

[bàn feature] Utg The Naing Ad8d khai cuộc, Lee Woo Young QdQc xô đẩy, Naing call. Mặt bài là Qs4c5h2hKd thuận lợi cho Lee nhân đôi.

Lee Woo Young – 2.100.000 (21 bb)
The Naing – 11.000.000 (110 bb)


00:28: Nguyễn Trung Hà vs Nguyễn Quang Huy
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

Hijack Nguyễn Trung Hà min-raise và bị blind call. Cả 3 check flop {6c[qd}8c turn là Qh. Big blind Nguyễn Quang Huy value-bet 100.000, Trung Hà call, SB bỏ bài. River Ah, Quang Huy check, Trung Hà bet 210.000 và thắng pot.

Nguyễn Trung Hà – 1.800.000 (18 bb)
Nguyễn Quang Huy – 2.500.000 (25 bb)


00:20: Wong Ka Fai hardbet để giành pot
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

Utg Tian Hao Zheng min-raise, button Wong Ka Fai 3-bet 400.000, Zheng call. Flop 5sQh3h, Wong c-bet 400.000, Zheng check-call. Turn 4c, Wong shove (1.170.000), Zheng check-fold.

Wong Ka Fai – 3.420.000 (34 bb)
Tian Hao Zheng – 2.600.000 (26 bb)


00:15: Natalia Rozova bị loại ở vị trí thứ 23
Level 38: 50.000-100.000 và ante 100.000

natalia 2 1

[Bàn feature] Người chơi tại button Natalia Rozova raise 200.000, SB The Naing KsJh bet, Rozova call. Một lần nữa board lại nghiêng về Naing khi nó là Ac10hKcQc3c.

Người Naing – 12.000.000 (120 bb)
Natalia Rozova – Bị loại ở vị trí thứ 23


00:02: Daewoong Song đẩy Ritwik Khanna vào sâu trong bể
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Button Daewoong Song oepn lên 160.000, big blind Ritwik Khanna phòng thủ. Ở flop Jc5c8s, Song c-bet 135.000, Khanna check-raise 360.000, Song 3 bet all in, Khanna sử dụng hết số time bank rồi bỏ bài.

Daewoong Song – 2.800.000 (35 bb)
Ritwik Khanna – 935.000 (11 bb)


00:00: Peng Yang bị loại ở vị trí thứ 24
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

pengyang 3

[bàn feature] Utg+1 Peng Yang KsKh open 160.000, The Naing 6d6c 3-bet 240.000, Yang 4-bet shove, Naing call. Bảng chạy Jd6h5h7h10c.

Người Naing – 11.000.000 (137 bb)
Peng Yang – Bị loại


23:55: hành động mạnh trước flop của Ng Tsun Yin
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Utg+1 Wong Ka Fai raise 175.000, big blind Ng Tsun Yin 3-bet 270.000, Wong 4-bet 850.000, Ng 5-bet shove 1.650.000, Wong fold.

Ng Tsun Yin – 2.600.000 (32 bb)
Wong Ka Fai – 2.200.000 (27 bb)


23:54: Konstantin Held thắng cược trên river
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Button Konstantin Held raise 160.000, Big Blind Lu Ning call. Flop Jc2c5s, Held c-bet 110.000, Lu check-call. Lượt 5c Lu bet trước 250.000 và giữ lệnh call. Trên river 8s, lại đổi hướng. Lu check, Held bet 400.000, Lu bỏ bài.

Konstantin Held – 2.500.000 (31 bb)
Lu Ninh – 3.300.000 (41 bb)


23:50: Tian Hao Zheng bắt đôi tại river
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

UItg+1 Nguyễn Quang Huy raise 160.000, Tian Hao Zheng bảo vệ big blind, flop ra 7h4d9h. Nguyên c-bet 200.000, Zheng check-call. Tương tự ở Turn 4s, Nguyễn c-bet 350.000, Zheng check-call. Cả hai người chơi đều check river 6s. Zheng show Ac6h, Nguyen mucks.

Tian Hao Zheng – 4.000.000 (50 bb)
Nguyễn Quang Huy – 3.300.000 (41 bb)


23:45: Ng Tsun Yin double up nhờ Guy Taylor
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Cutoff Ng Tsun Yin shove chỉ hơn một triệu, button Guy Taylor call. Ng cho thấy KhQc, Taylor đã cover AdJc. Các lá bài nghiêng về Ng khi mặt bài là Qh5h9d6s5s.

Ng Tsun Yin – 2.230.000 (27 bb)
Guy Taylor – 1.825.000 (22 bb)


23:44: Lee Song Min double up
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

[Bàn feature] Xuống tới 11 bb, Lee Song Min KhKd all-in và button Peng Yang tham gia với AdQh. Mặt bài là 3d6dJs10s8c.

Lee Song Min – 2.100.000 (26 bb)
Bành Dương – 1.400,00 (17 bb)


23:39: Trận chiến blind thuộc về Guy Taylor
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Small Blind Ng Tsun Yin raise 160.000, Big Blind Guy Taylor phòng thủ, cả hai đều check flop 2d{9s[qh}. Đến turn Jd, Taylor bet 200.000 Ng check-call. Hành động tương tự ở river Kc với Taylor bet 250.000, Ng check-call. Taylor show sảnh 10c8d, Ng muck.

Guy Taylor – 2.900.000 (36 bb)
Ng Tsun Yin – 2.100.000 (26 bb)


23:37: Ng Tsun Yin ra tay mạnh hơn
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Hijack Ng Tsun Yin raise 160.000, big blind Tian Hao Zhang call, sau đó cả hai vận động viên check flop 3h7c6d. Turn 4c, Zheng bet trước 125.000, Ng call. River Kc, Zheng c-bet 175.000, Ng shove (950.000), Zheng fold 5d. Ng hiển thị QsQh 1 đôi.

Ng Tsun Yin – 1.800.000 (22 bb)
Tian Hao Zheng – 2.500.000 (31 bb)


23:35: Peng Yang double up nhờ Nguyễn Ngọc Đại
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

[Bàn feature ] Peng Yang 4d4h thấy mình tụt xuống còn 1.100.000 và shove 3 lần. Người raise ban đầu Nguyễn Ngọc Đại call với Ah2d. Mặt bài là Kd3hQd8d6c.

Peng Yang – 2.300.000 (28 bb)
Nguyễn Ngọc Đại – 1.200.000 (15 bb)


23:30: Nguyễn Văn Phương bị loại ở vị trí thứ 25
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

nguyenvanphuong 3

[bàn feature] Hijack Nguyễn Văn Phương Ks10c open 160.000, cut off The Naing 9s9h 3-bet 480.000, Nguyên 4-bet 1.200.000, Naing call. Flop ra 9dQsJc, Nguyên bet 900.000 sảnh, Naing call, Đến turn Js Naing cải thiện sảnh, Nguyên thông báo all in, Naing snap-call. Nguyễn sắp không có lối thaots. River là 8h

The Naing – 9.300.000 (116 bb)
Nguyễn Văn Phương – Bị loại


23:26: Hwany Lee bị loại ở vị trí thứ 26
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

hwanylee 1

Hwany Lee shove (720.000) từ cut off Ac3s, big blind Wong Ka Fai call với AhJs. Mặt bài là 8sKcQs4cQc. Kicker của Wong giữ vững để loại bỏ Lee.

Wong Ka Fai – 3.200.000 (40 bb)
Hwany Lee – Bị loại ở vị trí thứ 26


23:23: Hoàng Hải Nam vs Lucky Duong Chan
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Utg Hoàng Hải Nam min-raise, utg+1 Lucky Dương Chang 3-bet 300.000, Nam flat. Cả hai người chơi đều check flop 6h[2c}10h. Turn Jd, Nam bet 425.000, Chan tank time rồi call. River 5d Nam bet 325.000, Chan Fold.

Hoàng Hải Nam – 4.700.000 (58 bb)
Lucky Duong Chan – 1.150.000 (14 bb)


23:20: Konstantin Held double up nhờ Lee Woo Young
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Utg open 160.000, Small Blind Lee Woo Young 3-bet 425.000, Big Blind Konstantin Held 4-bet all in 490.000, Utg Fold, Lee call. Held gặp rủi ro với As10c, Lee với KcJc. Cả hai đều có đôi AdKs2sQd7c. Đôi của Held chiếm ưu thế để nhân đôi.

Konstantin Held – 1.220.000 (15 bb)
Lee Woo Young – 2.000.000 (25 bb)


23:11: Seungmook Jung đấu với Seonguk Huh
Level 37: 40.000-80.000 và ante 80.000

Utg+1 Seonguk Huh raise 175.000, big blind Seungmook Jung call, flop ra Qc9s6c. Jung check đối thủ Huh c-bet 85.000, Jung call. Cả hai người chơi đều check ở turn lượt 2s. Jung bet ở river 4c. Huh fold.

Seungmook Jung – 2.300.000 (28 bb)
Seonguk Huh – 4.100.000 (51 bb)


23:06: Blind tăng, 26 vận động viên đang thi đấu
Level 37: 40,000-80,000 và ante 80,000

Blind tăng , 26 còn lại đang thi đấu vì giải thưởng 5,72 tỷ đồng(~$235,630) top prize. Giải thưởng tối thiểu hiện tại đang ở mức 149,6 triệu đồng (~$6,160).


23:05: Nguyễn Quang Huy bảo vệ BB trước Ji Young Kim
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Ji Young Kim raise 130.000, big blind Nguyễn Quang Huy call. Flop 10s3s2h, Kim c-bet 100.000, Nguyên raise 220.000, Kim fold.

Nguyễn Quang Huy – 2.900.000 (48 bb)
Jiyoung Kim – 1.400.000 (23 bb)


23:00: Alan Phạm bị loại ở vị trí thứ 27
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

alanpham 4

[Bàn feature] Sau trận thua Peng Yang, Alan Pham Jh8h đẩy 7 bb của mình và bị Nguyễn Ngọc Đại loại AcQh trên mặt bài 10hQs7c{ 10d}Jc.

Nguyễn Ngọc Đại – 2.800.000 (47 bb)
Alan Phạm – Bị loại ở vị trí thứ 27


22:55: Peng Yang double up, Alan Pham giảm xuống còn 7 bb
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

[Bàn feature] Utg Peng Yang JhJc open 125.000, cut off Nguyễn Ngọc Đại Ah9h call, SB Alan Pham 7h7d all in (1.600.000), quay lại Yang shove ( 1.200.000), Nguyễn bỏ bài. Mặt bài là 9c10d9d4hQh

Peng Yang – 2.600.000 (42 bb)
Alan Phạm – 425.000 (7 bb)
Nguyễn Ngọc Đại – 2.800.000 (47 bb)


22:53: Trận chiến của blind, Wong Ka Fai thắng ván preflop
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Cutoff Wong Ka Fai open 120.000, Small Blind Tian Hao Zheng 3-bet 355.000, Wong 4-bet, Zheng fold.

Vương Gia Huy – 2.085.000 (34 bb)
Tian Hao Zheng – 4.100.000 (68 bb)


22:50: Natalia Rozova thành công giành pot nhờ tiếp tục bet
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Từ utg+1 Natalia Rozova raise 120.000, Hoàng Hải Nam call từ big blind, flop ra As2h7d. Rozova c-bet 80.000, Nam check-call. Turn 8d, Rozova ra 280.000, lần này Nam check-fold.

Natalia Rozova – 1.400.000 (23 bb)
Hoàng Hải Nam – 4.000.000 (66 bb)


22:40: Hwany Lee thắng flip
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Cut-off Nguyễn Trung Hà open 120,000, Hwany Lee shove (530,000), Nguyễn call. Đó là 1 tình thế flip với Lee 10s10h và Nguyễn AdQs. Flop là 6dJh6cKs3c, Lee nhân đôi stack

Hwany Lee – 1.150.000 (19 bb)
Nguyễn Trung Hà – 600.000 (10 bb)


22:37: Konstantin Held tấn công đôi Át của Seonguk Huh
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Utg+1 Seonguk Huh open 125.000, cut off Konstantin Held 3-bet 310.000, Huh 4-bet 825.000, Held 5-bet all-in, Huh all in với ít chip hơn 2.065.000.

Konstantin Held Ac2c
Seonguk Huh AsAh

Mặt bài là Ad9dKc10h8h, Held tụt xuống 10 bb.

Seonguk Huh – 4.880.000 (81 bb)
Konstantin Held – 650.000 (10 bb)


22:32: Trận chiến blind thuộc về Ritwik Khanna
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

SB Lu Ning mở 180.000, BB Ritwik Khanna 3-bet 500.000, Lu sử dụng hết timebank rồi fold.

Ritwik Khanna – 2.000.000 (33 bb)
Lục Ninh – 4.600.000 (76 bb)


22:30: Nguyễn Ngọc Sơn đẩy Peng Yang ra
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

[Bàn feature] Cutoff Nguyễn Ngọc Sơn Qc10c raise 125.000, Peng Yang Jh8d call từ big blind. Flop 10d2s7h, Yang bet 135.000, Nguyên raise 270.000, Yang call. Cả hai người chơi check turn 10s và river là 9h. Yang lại dẫn trước 930.000, Nguyên shove 2.700.000, Yang tank-fold sảnh.

Nguyễn Ngọc Sơn – 4.600.000 (76 bb)
Peng Yang – 1.200.000 (19 bb)


22:24: Natalia Rozova chi trả cho Nguyễn Quang Huy
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Hijack Natalia Rozova open 120.000, big blind Nguyễn Quang Huy call. Tại mặt flop và Turn 3c10d9c6d, Rozova c-bet 180.000 và 260.000, Nguyên call. Tại river 10s, Nguyễn bet 450.000, Rozova call sau đó bỏ bài trước Kh10c Nguyễn.

Nguyễn Quang Huy – 2.700.000 (45 bb)
Natalia Rozova – 975.000 (16bb)


22:20: Lee Song Min double up nhờ Alan Pham
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

[bàn feature] Small blind Alan Pham 9d7d shove, big blind Lee Song Min Ah3c call với 9 bb cuối cùng. Bảng chạy 10s2dAsQcJh. Lee nhân đôi stack.

Lee Song Min – 1.200.000 (20 bb)
Alan Phạm – 1.900.000 (31 bb)


22:18: Tian Hao Zheng bảo vệ thành công big blind
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Guy Taylor min-raise, button Wong Ka Fai call, big blind Tian Hao Zheng 3-bet 525.000 chip, không có người nhận.

Tian Hao Zheng – 4.900.000 (81 bb)
Guy Taylor – 3.000.000 (50 bb)
Vương Gia Huy – 1.000.000 (16 bb)


22:16: lucky Duong Chan vs Hoàng Hải Nam
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

CO Hoàng Hải Nam raise 125,000, button Lucky Đường Chân call, cả hai người check flop 5hJc6s. Turn 8h, Nam check lại, Chan bet 300.000, Nam call. Cả hai đều tại và river Ks. Nam có đôi 9c8s}, Chan thắng với đôi cao hơn 9s9d.

Lucky Dương Chan – 2.000.000 (33 bb)
Hoàng Hải Nam – 4.600.000 (76 bb)


22:15: Alan Pham chiếm ưu thế để double up
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

[bàn feature] hijack Alan Pham KhKd raise 120.000, button Peng Yang 8h8d 3-bet 355.000, Phạm tank sau đó shove, Yang snap-call. Bàn cờ chạy 4c5h5d2sJh, Phạm nhân đôi.

Alan Phạm – 2.400.000 (40 bb)
Peng Yang – 2.400.000 (40 bb)


22:10: Tian Hao Zheng thắng một set
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

Utg+1 Nguyễn Trung Hà raise 125.000, hijack Tian Hao Zheng call, cả hai người đều check flop 4dQc9s. Turn 5s chứng kiến ​​Nguyễn bet 150.000, Zheng call. Tại river 7d, Nguyên check, Zheng bet 690.000, Nguyên call rồi úp vào set 9c9d của Zheng.

Tian Hao Zheng – 3.600.000 (60 bb)
Nguyễn Trung Hà – 1.300.000 (21 bb)


22:07: Peng Yang thắng preflop
Level 36: 30.000-60.000 và ante 60.000

[Bàn feature] Utg+1 The Naing Jd10d raise 125.000, button Alan Pham Ah[10s} 3-bet 280.000, big blind Peng Yang KsKh 4-bet 660.000, không có người nhận.

Peng Yang – 2.800.000 (46 bb)
Alan Phạm – 1.800.000 (30 bb)
The Naing – 3.800.000 (63 bb)


22:05: Blind tăng, 28 vận động viên đang thi đấu
Level 36: 30,000-60,000 và ante 60,000

Blind tăng, 28 còn lại đang thi đấu giải thưởng 5,72 tỷ đồng (~$235,630). Giải hiện tại đang là 125,3 triệu đồng (~$5,160).


21:55: nghỉ giải lao, 28 vận động viên đang thi đấu
Level 35: 25,000-50,000 và ante 50,000

Kỳ giải lao thứ 4 trong ngày, 28 vận động viên đang thi đấu. Dưới đây là chip leader:

Hoang Hai Nam – 5,100,000 (85 bb)
Lu Ning – 4,900,000 (81 bb)
The Naing – 4,000,000 (66 bb)
Guy Taylor – 3,900,000 (65)
Nguyen Ngoc Dai – 3,100,000 (51 bb)
Konstantin Held – 2,700,000 (45 bb)


21:50: Daewoong Song kicker nhỏ
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Cut off Daewoong Song min-raise, big blind Nguyễn Quang Huy phòng thủ, flop 6s8s{JJ}. Song c-bet 100.000, Nguyễn check-call. Ở turn {9, Nguyên bet 155.000, Song check-call. Cả hai người chơi đều kiểm tra river Ad. Song mở màn QdJd, Nguyễn Js2s, Song kicker nhỏ hơn

Daewoong Song – 2.100.000 (42 bb)
Nguyễn Quang Huy – 1.600.000 (32 bb)


21:45: Ritwik Khanna va chạm mạnh với Seungmook Jung
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

SB Ritwik Khanna limp, big blind Seungmook Jung raise 175.000, Khanna call. Ở mặt flop 8c5cJs, Jung c-bet 125.000, Khanna check-raise 350.000, Jung call. Ở turn 10d, Khanna bet trước 300.000, Jung bỏ bài.

Ritwik Khanna – 2.250.000 (45 bb)
Seungmook Jung – 1.400.000 (28 bb)


21:37: Masich bluff thất bại, Guy Taylor giành chiến thắng
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Utg+2 Guy Taylor raise 110.000, button Masich call, cả hai người chơi đều xem flop Qh6hQs. Taylor c-bet 110.000, Masich call. Turn Ac, Taylor chậm lại, Masich bet 310.000, Taylor call. River 6c, Masich shove 1.040.000, Taylor sử dụng 5 time-bank sau đó call. Masich show bluff với Js9s, Taylor thực hiện nó với Ah10s hai cặp.

Guy Taylor – 4.100.000 (82 bb)
Masich – Bị loại


21:30: Nguyễn Duy Thức bị Lee Woo Young loại
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Cuối đường cho Nguyễn Duy Thức, người shove (380.000) từ vị trí hijack giữ Qh8s nhưng không thể vượt qua big blind Lee Woo Young, người call với 9s9c. Mặt bài là 5d8hKs6cAc.

Lee Woo Young – 2.400.000 (48 bb)
Nguyễn Duy Thức – Bị loại


21:28: Top pair thắng pot cho Tian Hao Zheng
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Cut-off Wong Ka Fai open 100.000, Tian Hao Zheng bảo vệ big blind. Ở mặt flop As2cQc, Wong c-bet 75.000, Zhen check-call. Cả hai người chơi tiến hành check turn Jc và river Qd, Zheng show Ad9s, Wong muck.

Tian Hao Zheng – 2.200.000 (44 bb)
Wong Ka Fai – 1.850.000 (37 bb)


21:20: Chip count
Level 35: 25,000-50,000 và ante 50,000

Bàn 3
Daewoong Song – 1,500,000
Milan Stojkovic – 1,450,000
Kim Ji Young – 900,000
Nguyen Quang Huy – 1,000,000
Peter Kiem – 600,000
Hoang Hai Nam – 4,900,000
Lucky Duong Chau – 1,300,000
Natalia Rozova – 2,200,000

Bàn 4
Tian Hao Zheng – 2,800,000
Phan Tuan Vinh – 1,600,000
Hwany Lee – 620,000
Ng Tsun Yin – 1,410,000
Guy Taylor – 2,400,000
Wong Ka Fai – 1,100,000
Nguyen Trung Ha – 2,100,000
Masich – 1,700,000

Bàn 5
Seungmook Jung – 1,800,000
Doan Quang Trung – 725,000
Soenguk Huh – 2,750,000
Lee Woo Young – 2,000,000
Konstantin Held – 2,400,000
Tran Thinh – 1,200,000
Lu Ning – 4,300,000
Nguyen Duy Thuc – 505,000


21:15: Feature table chip counts
Level 35: 25,000-50,000 và ante 50,000

[Bàn Feature] hiện tại chỉ còn 32 vận động viên và chúng ta sẽ đổi vị trí bàn feature. Tiếp theo là những người chơi ở bàn feature

Seat 1: Nguyen Van Phuong – 2,445,000 (49 bb)
Seat 2: The Naing – 5,930,000 (118 bb)
Seat 3: Nguyen Ngoc Dai – 1,185,000 (23 bb)
Seat 4: Nguyen Ngoc Son – 1,605,000 (32 bb)
Seat 5: Ritwik Khanna – 1,655,000 (33 bb)
Seat 6: Alan Pham – 3,060,000 (61 bb)
Seat 7: Lee Song Min – 610,000 (12 bb)
Seat 9: Peng Yang – 3,350,000 (67 bb)


21:00: Masich snap-fold trước Hoàng Hải Nam
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Utg Masich open 100.000, Hoàng Hải Nam bảo vệ big blind, flop ra 8sAd10h. Masich c-bet 110.000, Nam check-call. Cả hai người chơi đều check turn là Ah, sau đó ở river 10d, Nam đưa ra 500.000, Masich snap-fold.

Hoàng Hải Nam – 2.900.000 (58 bb)
Masich – 1.900.000 (38 bb)


20:55: Seonguk Huh river top pair gặp Guy Taylor
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Cut-off Seonguk Huh raise lên 100.000 chip, big blind Guy Taylor call, flop về Qs7s5d. Seonguk c-bet 75.000, Taylor check-call để mang về turn 4h. Taylor dẫn đầu 125.000 Seonguk. Cả hai đều check tại turn Ks. Seonguk giành được pot với đôi trên AsKd đôi giữa 7c8c.

Seonguk Huh – 2.800.000 (56 bb)
Guy Taylor – 2.400.000 (48 bb)


20:46: The Naing đánh bại Wong Ka Fai
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Utg Wong Ka Fai min-raise, utg+1 The Naing 3-bet 300.000, Wong call. Cả hai người chơi check flop và turn 5hAs6cJs, sau đó ở river 2s, Wong bet 500.000, Naing call. Wong có Ac8c, Naing vượt trội hơn với Ad10s.

Người Naing – 5.300.000 (106 bb)
Wong Ka Fai – 1.900.000 (38 bb)


20:36: Blind tăng, còn lại 34 vận động viên
Level 35: 25.000-50.000 và ante 50.000

Blind đã tăng, còn 34 vận động viên đang săn lùng giải thưởng cao nhất 5.72 tỷ đồng (~$235.630). Khoản thanh toán tối thiểu hiện nay là 125.3 triệu đồng (~$5.160).


20:28: Milan Stojkovic kiếm điểm với đôi J
Level 34: 20.000-40.000 và ante 40.000

Konstantin Held raise lên 100.000 button Milan Stojkovic call. Khi mặt bài hoàn thành 7h10h9s7d4c, Stojkovic check-call ở flop lần lượt 100.000, 215.000, sau đó cả hai đều check river. Held có Ah9d, Stojkovic thắng pot với đôi JcJh.

Milan Stojkovic – 1.480.000 (37bb)
Konstantin Held – 3.200.000 (80 bb)


20:20: Set over set! Lu Ning đánh bại Wong Ka Fai
Level 34: 20.000-40.000 và ante 40.000

Button Lu Ning raise lên 80.000 chip, Wong Ka Fai call từ big blind, flop ra 4s3d5h, Wong bet trước 100.000 chip, Lu raise lên 375.000 chip, Wong call. Turn Jd, Lu c-bet 600.000 chip, Wong check-raise all in, Lu snap call. Tại turn, Wong đã có set 3d3s, Lu với set cao hơn 5d5s, river Js không thay đổi gì để Lu nhân đôi stack.

Lu Ninh – 4.500.000 (112 bb)
Wong Ka Fai – 3.400.000 (85 bb)


20:10: Hoàng Hải Nam vs Konstantin Held
Level 34: 20.000-40.000 và ante 40.000

Utg Hoàng Hải Nam raise lên 100.000 chip, Konstantin Held bảo vệ big blind, flop ra 3hJd7c, Nam c-bet 70.000 chip, Held check-raise 225.000 chip, Nam tank dùng hết 1 time-bank sau đó call. Turn Js, Held dùng time-bank sau đó bet 475,000 chip, Nam call. River 5s Nam bet 550.000, Held check-fold.

Hoàng Hải Nam – 4.300.000 (107 bb)
Konstantin Held – 3.700.000 (92 bb)


20:00: Konstantin Held áp đảo Han Dong Bin suốt level
Level 34: 20.000-40.000 và ante 40.000

Cutoff Konstantin Giữ min-raise, big blind Han Dong Bin 3-bet 310.000 chip, Held 4-bet 800.000 chip, Han shove 2.000.000 chip, Help call. Held dẫn trước với QsQd, Han với 5d5s, mặt cờ là Qc9h3h7dAd. Held chiến thắng, Han bị loại.

Konstantin nắm giữ – 4.650.000 (116 bb)
Han Dong Bin – Bị loại


19:55: Tian Hao Zheng tiễn Manoj Pentakota
Level 34: 20.000-40.000 và ante 40.000

Utg Nguyễn Văn Phương open 80.000 chip, button Tian Hao Zheng và big blind Manoj Pentakota call. Ở mặt flop Jd10d8c, check đến Zhen bet 150.000 chip, Pentakota check-raise all in (250.000), Nguyên call, Zheng call có thể có một pot phụ. Cả hai người chơi check turn 3d river Ac. Zheng tạo một side pot với mức cược 200.000 chip, Nguyễn call. Zheng có KhQs broadway, Nguyễn JcJs set, Zheng thắng side pot. Pentakota lật ra sảnh Qd9sdưới và phải dừng bước.

Tian Hao Zheng – 2.400.000 (60 bb)
Nguyễn Văn Phương – 2.750.000 (68 bb)
Manoj Pentakota – Bị loại


19:45: Blind tăng, 40 đang thi đấu
Level 34: 20,000-40,000 và ante 40,000

Blind tăng, 40 vận động viên đang thi đấu cho giải thưởng trị giá 5.72 tỷ đồng (~$235,630). Giải thưởng tối thiểu hiện tại là 104.1 triệu đồng (~$4,290).


19:35: Nghỉ giải lao, còn lại 40 vận động viên
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Giờ nghỉ giải lao thứ ba trong ngày, đã sáu giờ kể từ giải đấu khi bắt đầu với 201 vận động viên, hiện chỉ còn lại 40 vận động viên. Dưới đây là chip leader:

Wong Ka Fai – 4.900.000 (122 bb)
Hoang Hai Nam – 4.000.000 (100 bb)
The Naing – 3.600.000 (90 bb)
Ala Pham – 3.500.000 (87 bb)
Nguyen Van Phuong – 3.400.000 (85 bb)
Lu Ning – 2.200.000 (55 bb)


19:22: Lu Ning bluff bet ở mọi vòng, Wong Ka Fai call nó
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Cut-off Lu Ning open ra 60.000 chip vào BB của Wong Ka Fai. Khi mặt bài hoàn thành Js10d10c3cKd, Wong check-call số tiền cược của Lu – 40.000 chip, 185.000 chip, 585.000 chip – Lu có Ac4d, Wong chiến thắng với Ad{ qc}.

Wong Ka Fai – 4.250.000 (141 bb)
Lu Ninh – 2.400.000 (80 bb)


19:15: Masich dứt điểm Đặng Văn Hiến
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Bỏ bài cho đến Small Blind Đặng Văn Hiến shove 850.000 chip cầm Ah9h, big blind Masich call với Ad10c. Bảng chạy Jd6d4s10hQd, Đặng phải dừng bước.

Masich – 1.700.000 (56 bb)
Đặng Văn Hiến – Bị loại


19:08: Lu Ninh hạ gục Lê Văn Bình
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Hijack Lu Ning open 60.000 chip, big blind Lê Văn Bình 3-bet 175.000 chip, Lu shove, Lê call bằng tất cả mạng sống. Lu dẫn trước AhKc, Le AdQd, cả hai đều có cho mình đôi với board KhQc4c5c2c. Lê bị loại khỏi giải đấu một cách đầy tiết nuối.

Lu Ninh – 3.300.000 (110 bb)
Lê Văn Bình – Bị loại


19:03: Konstantin Held xây pot và thắng nó
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Utg Konstantin Held open 60.000 chip và có ba người call ở flop Ac4s10d. Held c-bet 100.000 chip, và mọi người đều call. Ở turn 9d, Held tiếp tục 225.000, lần này cả ba nhà đều bỏ.

Konstantin Held – 3.300.000 (110 bb)
Je Hun Hong – 300.000 (10 bb)
Han Dong Bin – 1.200.000 (40 bb)
Nguyễn Trung Hà – 500.000 (16 bb)


18:57: Lu Ning thắng preflop
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Bỏ bài lần lượt đến vị trí SB của Lu Ning bet lên 90.000 chip, BB Nguyễn Thị Bảo An 3-bet 260.000 chip, Lu 4-bet all in 1.465.000 chip, đủ để thắng pot.

Lu Ninh – 1.755.000 (58 bb)
Nguyễn Thị Bảo An – 1.000.000 (33 bb)


18:55: Junjie He hoàn thiện thùng, Lee Kun Han chỉ còn lại 1 bb
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

[Bàn feature] Utg Lee Kun Han KcKs raise lên 70.000 chip, big blind Junjie He Qd2d phòng thủ, flop ra 5cAd10d, Anh ta dồn 275.000 stack, Lee tank sau đó call. Turn 6d hoàn thành thùng, river là Ah. Anh ấy nhân đôi stack.

Junjie He – 935.000 (31 bb)
Lee Kun Han – 50.000 (1.5 bb)


18:50: Hong Sung flip và bị loại
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Utg+1 Hong Sung min-raise sau đó đối mặt với 3-bet 200.000 chip từ Wong Ka Fai, Hong 4-bet shove 95.000 chip, Wong call. Đó là sự lật ngược tình thế với Wong 9c9s và Hong AhKc. Lá bài đầu tiên là quân K nhưng quân Chín cũng xuất hiện khi mặt bài hoàn thành Kd9d2s8h10d. Hong bị loại.

Wong Ka Fai – 3.200.000 (106 bb)
Hong Sung – Bị loại


18:45: Vishal Ojha bị loại
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Chúng tôi đã không kịp ghi lại diễn biến nhưng đã được cho biết răng, Lee Woo Young đã loại Vishal Ojha ở vị trí thứ 55. Chúng tôi sẽ cố gắng để có những cập nhật cụ thể nhất cho bạn, hãy cùng theo dõi nhé.


18:40: Daewoong Song trả tối đa cho Wong Ka Fai
Level 33: 15.000-30.000 và ante 30.000

Utg+2 Daewoong Song min-raise, hijack Wong Ka Fai call, flop 2dJsQh. Song c-bet 75.000 chip, Wong call. Turn 8h, Song bet thêm 185,000 chip, lần này Wong raise 425,000 chip, Song call. River 7s Song check, Wong bet 700.000 chip, Song sử dụng tất cả bốn timebank rồi bỏ bài.

Wong Ka Fai – 2.200.000 (73 bb)
Daewoong Song – 1.900.000 (63 bb)


18:35: Blind tăng, còn lại 53 vận động viên
Level 33: 15,000-30,000 và ante 30,000

53 còn lại đang thi đấu cho giải thưởng trị giá 5.72 tỷ đồng (~$235,630). Giải thưởng thấp nhất hiện tại đang là 89.8 triệu đồng (~$3,070).


18:30: Lu Ning chủ động xây pot và giành chiến thắng
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Utg+1 Lu Ning raise 50.000, hijack Nguyễn Thị Bảo An call. Flop và Turn 9cJh3hKs, Lu c-bet 80.000 và 180.000, Nguyên call. River 2d, Nguyễn Fold với mức cược 450.000 của Lu.

Lu Ninh – 1.500.000 (60 bb)
Nguyễn Thị Bảo An – 1.300.000 (52 bb)


18:24: Nguyễn Duy Thức mang về một chiến thắng vừa phải
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Utg Milan Stojkovic open 50.000 chip, ba người call, flop ra 6h8s3h, tất cả đều check. Turn Jh, SB Han Dong Bin bet trước 55.000 chip, BB Nguyễn Duy Thức raise lên 200.000 chip, 2 người chơi Fold, Han Fold.

Nguyễn Duy Thức – 800.000 (32 bb)
Han Dong Bin – 1.400.000 (56 bb)
Milan Stojkovic – 500.000 (20 bb)
Hoàng Hải Nam – 3.000.000 (120 bb)


18:15: Hwany Lee double up nhờ Lee Woo Young
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Bỏ bài cho đến Small Blind Lee Woo Young raise lên 65.000 chip, Big Blind Hwany Lee 3-bet all in 590.000 chip, Young call với Ac4h. Hwany đang dẫn trước AdQh. Board chạy Qs9s6dKsJd để Lee có được cú đúp trước Hwany.

Hwany Lee – 1.200.000 (48 bb)
Lee Woo Young – 1.000.000 (40 bb)


18:12: Lee Wai Huen double up nhờ Lee Wai Huen
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Utg Lee Wai Huen open 50.000 chip, ba người chơi call, flop ra Qs6d3s. Hai lần check, tại hijack Peng Yang bet 115.000 chip, button Won Gyn Kang call, sb bỏ bài, Lee call. Turn 2c, Kang bet 225.000 chip, Lee check-raise all in 595.000 chip, Yang bỏ bài, Kang dùng hết hai timebank rồi call.

Top pair Lee Wai Huen KdQh
Won Gyn Kang As5s mua thùng

River ra Kc Lee có hai đôi và giành chiến thắng.

Lee Wai Huen – 1.785.000 (71 bb)
Won Gyn Kang – 65.000 (2 tỷ đồng)


18:10: Ng Tsun Zin loại Phan Thanh Hưng
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

All-in ở vòng preflop Phan Thanh Hưng với 10s10d, Small Blind khiến anh ta gặp nguy hiểm với JhJc. Bảng chạy Jd7h4sKd4c. Phan bị loại.

Ng Tsun Zin – 1.300.000 (50 bb)
Phan Thanh Hưng – Bị loại


18:05: Nguyễn Thị Bảo An có chiến thắng với 2 out
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Utg+2 Lê Văn Bình open 50.000 chip, big blind Nguyễn Thị Bảo An 3 bet 125.000 chip, Lê 4 bet all in, Nguyễn cam kết tất cả số chip của mình và lật bài QsQd và sẽ cần gặp may mắn trước Le KcKc. Mặt bài là Qh4c10c10c7h6d. Nguyễn đã được cứu trước nguy cơ phải dừng chân.

Nguyễn Thị Bảo An – 1.165.000 (46 bb)
Lê Văn Bình – 800.000 (32 bb)


17:58: Peng Yang giành pot
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Cutoff Peng Yang open 50,000 chip, big blind Wong Ka Fai 3-bet 150,000 chip, Yang call. Tại flop KsKc6c, Wong c-bet 100.000 chip và nhận được call. Turn 10h, Wong chậm lại, Yang bet 215.000 chip, và điều đó đã đủ để thắng pot.

Wong Ka Fai  – 2.000.000 (80 bb)
Peng Yang – 1.250.000 (50 bb)


17:55: Ng Tsun Zin thắng pot nhỏ với đôi Át
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

[Bảng feature] Utg+2 Phan Thanh Hưng Jh10h open 60.000 chip, button Ng Tsun Zin AsAh call, flop ra 7c6dJs. Phan c-bet 60.000 chip, Ng call. Đến turn Qc thấy Phan check, Ng bet 130.000 chip, Phan bỏ bài.

Ng Tsun Zin – 740.000 (29 bb)
Phan Thanh Hưng – 440.000 (17 bb)


17:50: Tian Hao Zheng loại Phạm Huy Hoàng
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Phạm Huy Hoàng shove tại cutoff (400.000) với AcKd để chiến đấu, SB Tian Hao Zheng call với 5d5c. Với mặt bài là Qd7d7cJs3c, đôi nhỏ nhưng đủ để Phạm phải ra về.

Tian Hao Zheng – 2.300.000 (92 bb)
Phạm Huy Hoàng – Bị loại


17:45: Masich raise không cho Amit Kaushik cướp pot
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Người chơi ở cut-off Masich open 50.000 chip, big blind Amit Kaushik phòng thủ, flop là 10h6c3s. Kaushik bet trước 65.000 chip, Masich call rồi cả hai check ở turn 8c. River 4h, Kaushik bet 175.000 chip, Masich raise 400.000 chip, Kaushik quyết định bỏ bài.

Mascich – 1.200.000 (48 bb)
Amit Kaushik – 1.300.000 (52 bb)


17:40: Daewoong Song đánh bại Park Chul Min
Level 32: 10.000-25.000 và ante 25.000

Utg+1 Park Chul Min shove stack 17 bb (425.000) với KcQc, big blind Daewoong Song call với 3d3c. Mặt bài là 7s6s3h7h2d, Song giành chiến thắng trong cuộc đua và loại bỏ Park.

Daewoong Song – 2.100.000 (84 bb)
Park Chul Min – Bị loại


17:35: Blinds tăng, còn lại 68 vận động viên
Level 32: 10,000-25,000 và ante 25,000

68 hiện đang thi đấu cho cúp vô địch và giải thưởng trị giá 5.72 tỷ đồng (~$235,630). Giải thưởng thấp nhất hiện tại đang là 72.8 triệu đồng(~$3,000). Dưới đây là các nhà chip leader:

Hoang Hai Nam – 2,700,000 (108 bb)
Wong Ka Fai – 2,450,000 (98 bb)
Konstantin Held – 2,300,000 (92 bb)
Alan Pham – 2,300,000 (92 bb)
Nguyen Van Phuong – 2,100,000 (84 bb)
Tian Hao Zheng – 1,900,000 (76 bb)


17:25: Đợt nghỉ giải lao thứ 2, 68 vận động viên vẫn đang thi đấu
Level 31: 10,000-20,000 và ante 20,000

Kỳ nghỉ giải lao thứ hai cho những vận động viên đang thi đấu Day 2 Main Event


17:22: Hồi hộp, Adrien Tantaro cản phá Tian Hao Zheng
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000 

Utg+1 Tian Hao Zheng raise lên 45.000 chip, hijact Adrien Tantaro 3-bet 400.000 chip, Zheng call và mở bài AhAc, Tantaro dẫn sau với 10c10s. Flop ra 10h9dJh, mọi người đều reo lên. Turn Js không có gì thay đổi nhưng river lại là As, bàn lại nổ ra một lần nữa khi Zheng đã thành công bảo vệ chiến thắng trước Tantaro. Trước đó một vận động viên đã tiết lộ anh ấy cầm 1 quân Át. 

Tian Hao Zheng – 2.200.000 (110 bb)
Adrien Tantaro – Bị loại


17:15: Naing raise cướp pot
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Utg+1 Nguyễn Thị Bảo An open 40.000 chip, 3 người chơi call. Ở mặt flop 7d7sQc, check đến utg+2 The Naing bet 50.000 chip, button và BB fold, Nguyên call. Cả hai người cùng check ở turn 7h, river đến Jh. Nguyên bet 25.000 chip, The raise 150.000 chip, Nguyễn fold.

Người Naing – 1.800.000 (90 bb)
Nguyễn Thị Bảo An – 1.000.000 (50 bb)


17:05: Nguyễn Văn Phương đại chiến, hạ gục các cô gái của Nguyễn Quang Minh
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Hijack Tian Hao Zheng raise 45.000 chip, Button Adrien Tantaro 3-bet 145.000 chip, Small Blind Nguyễn Văn Phương 4-bet 300.000 chip, big blind Nguyễn Quang Minh 5-bet 600.000 chip, Zheng và Tantaro úp, Văn Phương 6-bet all in (800.000). Quang Minh call với nhiều chip hơn. Nguyễn Văn Phương AcKc Nguyễn Quang Minh QsQd Đó là một cú flip cổ điển. Mặt bài là Ad9s6s8c8d lợi thế cho Phương. Quang Minh không vui khi phải chi trả.

Nguyễn Văn Phương – 1.810.000 (90 bb)
Nguyễn Quang Minh – 250.000 (12 bb)
Tian Hao Zheng – 1.750.000 (87 bb)
Adrien Tantaro – 500.000 (25 bb)


16:55: Hoàng Hải Nam vươn lên 3M
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Button Hoàng Hải Nam tiếp tục thăng tiến khi hạ pot khá lớn trước Han Dong Bin. Nam raise lên 40.000 chip, Han tại BB call. Khi mặt bài chạy 4c8cQd7c3s, Han bet mỗi lần – 125.000, 125.000, 275.000 chip. Nam raise 850.000 chip ở river, Han dùng hết time rồi bỏ bài. Hoàng

Hải Nam – 3.000.000 (150 bb)
Han Dong Bin – 1.100.000 (55 bb)


16:50: Park Chul Min double-up khi thi đấu với Vũ Thái Bảo
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Hijack Nguyễn Duy Thức min-raise, cắt Vu Thái Bảo call, Small Blind Park Chul Min 3-bet 100.000 chip, Nguyên và Vũ call. Flop Kh10d3d, Park c-bet 55.000 chip, Nguyên bỏ bài, Vũ call. Đến turn Jh thấy Park shove (135.000), Vũ call sau khi sử dụng 1 time bank. Vũ có 10sQs, Park với AsQd, sảnh, với river 5d, Park nhân đôi stack.

Park Chul Min – 720.000 (36 bb)
Vũ Thái Bảo – 175.000 (8 bb)
Nguyễn Duy Thức – 625.000 (31 bb)


16:40: Ng Tsun Yin thắng tại preflop
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000 Ng Tsun Yin raise 40.000 chip từ hijack, nhà vô địch USOP Việt Nam Nguyễn Ngọc Đại 3-bet 135.000 chip, Ng 4-bet và đẩy Nguyên ra khỏi ván này.

Ng Tsun Yin – 700.000 (35 bb)
Nguyễn Ngọc Đại – 300.000 (15 bb)


16:35: Lee Woo Young double up nhờ Natalia Rozova
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Utg+2 Lee Woo Young open 40.000 chip, Natalia Rozova bảo vệ BB. Ở mặt flop và Turn JcKh4h, Lee c-bet 40.000 chip và 125.000 chip, Rozova check-call. River Qc, Lee bet 300.000 chip, Rozova bỏ bài.

Lee Woo Young – 900.000 (45 bb)
Natalia Rozova – 1.000.000 (50 bb)


16:55: Hoàng Hải Nam vươn lên 3M
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Button Hoàng Hải Nam tiếp tục thăng tiến khi hạ pot khá lớn trước Han Dong Bin. Nam raise lên 40.000 chip, Han tại BB call. Khi mặt bài chạy 4c8cQd7c3s, Han bet mỗi lần – 125.000, 125.000, 275.000 chip. Nam raise 850.000 chip ở river, Han dùng hết time rồi bỏ bài.

Hoàng Hải Nam – 3.000.000 (150 bb)
Han Dong Bin – 1.100.000 (55 bb)


16:50: Park Chul Min double-up khi thi đấu với Vũ Thái Bảo
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Hijack Nguyễn Duy Thức min-raise, cắt Vu Thái Bảo call, Small Blind Park Chul Min 3-bet 100.000 chip, Nguyên và Vũ call. Flop Kh10d3d, Park c-bet 55.000 chip, Nguyên bỏ bài, Vũ call. Đến turn Jh thấy Park shove (135.000), Vũ call sau khi sử dụng 1 time bank. Vũ có 10sQs, Park với AsQd, sảnh, với river 5d, Park nhân đôi stack.

Park Chul Min – 720.000 (36 bb)
Vũ Thái Bảo – 175.000 (8 bb)
Nguyễn Duy Thức – 625.000 (31 bb)


16:40: Ng Tsun Yin thắng tại preflop
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Ng Tsun Yin raise 40.000 chip từ hijack, nhà vô địch USOP Việt Nam Nguyễn Ngọc Đại 3-bet 135.000 chip, Ng 4-bet và đẩy Nguyên ra khỏi ván này.

Ng Tsun Yin – 700.000 (35 bb)
Nguyễn Ngọc Đại – 300.000 (15 bb)


16:35: Lee Woo Young double up nhờ Natalia Rozova
Level 31: 10.000-20.000 và ante 20.000

Utg+2 Lee Woo Young open 40.000 chip, Natalia Rozova bảo vệ BB. Ở mặt flop và Turn JcKh4h, Lee c-bet 40.000 chip và 125.000 chip, Rozova check-call. River Qc, Lee bet 300.000 chip, Rozova bỏ bài.

Lee Woo Young – 900.000 (45 bb)
Natalia Rozova – 1.000.000 (50 bb)


16:25: Blind tăng, 89 vận động viên đang thi đấu
Level 31: 10,000-20,000 và ante 20,000

89 vận động viên còn lại đang thi đấu cho giải thưởng 5.72 tỷ đồng (~$235,630). Giải thưởng thấp nhất hiện tại đang là 65.5 triệu đồng (~$2,700).


16:24: Milan Stojkovic kiếm được chút ít từ thủ lĩnh Hoàng Hải Nam
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Hijack Milan Stojkovic min-raise, big blin Hoàng Hải Nam call, cả hai đều thấy flop Kd10d9s. Stojkovic c-bet 20.000 chip, Nam check-raise 65.000 chip, Stojkovic call. Turn 2c, Nam dẫn trước 125,000 và bị call. Cả hai người chơi đều check river 7d. Nam có KsQh để ghép 1 đôi, Stojkovic giành phần thưởng với Kh9c hai đôi.

Milan Stojkovic – 950.000 (63 bb)
Hoàng Hải Nam – 2.300.000 (153 bb)


16:17: Đặng Văn Hiến 4-bet và chiến thắng
Cấp 30: 10.000-15.000 trước 15.000

Hand đấu với 3 nhà khởi động bằng việc Amit Kaushi bet tối thiểu, button Vishal Ojha 3-bet 75.000 chip, big blind Đặng Văn Hiến 4-bet 160.000, Kaushik bỏ bài, Ojha bỏ bài.

Đặng Văn Hiến – 925.000 (61 bb)
Amit Kaushik – 900.000 (60 bb)
Vishal Ojha – 390.000 (26 bb)


16:08: Ji Young Kim thắng hand ba nhà
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Utg Farhad Aghayev open 30.000 chip, blind call, flop Ah2hJd. Hành động bắt đầu với việc SB Phạm Duy Anh bet 40.000 chip, big blind Kim Ji Young shove (225.000), Aghayev tham gia với ít chip hơn, Phạm call theo ba bên. Phạm Duy Anh – 9h4h mua thùng Ji Young Kim – ad}2d hai đôi Farhad Aghayev – đôi lớn nhất As5s Turn 7c và river 3s không có gì thay đổi đối với Kim chiến thắng và loại bỏ Aghayev.

Ji Young Kim – 700.000 (46 bb)
Phạm Duy Anh – 900.000 (60 bb)
Farhad Aghayev – Bị loại


16:00: Cú lội ngược dòng cho Natalia Rozova, Harsh Bubna bị loại
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Button Natalia Rozova bet ở mức tối thiểu, blind call, cả ba check flop 7s3h6s. Turn 5s, SB Đặng Văn Hiển bet 25.000 chip, bb Fold, Rozova call, river ra 2h. Dang bet 80.000 chip, Rozova call, Dang lật ngược thế cờ Qd10s, Rozova giành pot với Jh7h top pair.

Ngay sau khi thắng pot, Rozova raise 30.000 chip từ cutoff, Small Blind Harsh Bubna raise lại 185.000 chip, Rozova shove, Bubna cam kết 15.000 chip stack còn lại của mình. Rozova có 9d9c, Bubna phía sau với 6h6s, board chạy 2s8sJd2d3s. Bubna bị loại.

Natalia Rozova – 1.300.000 (87 bb)
Đặng Văn Hiến – 700.000 (46 bb)
Harsh Bubna – Bị loại


15:55: Hoàng Hải Nam mang về thêm chip
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Chip leader hiện tại là Hoàng Hải Nam raise 30.000 chip từ utg+2, blind call, flop ra 3s4s8d. Nam c-bet 50.000 chip, SB bỏ bài, BB Jin Hoon Lee call. Đến turn Kh, Nam bet 100.000 chip, Lee bỏ bài.

Hoàng Hải Nam – 2.400.000 (160 bb)
Jin Hoon Lee – 580.000 (38 bb)


15:49: Peng Yang thắng ba nhà all-in
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Ba nhà all in, Peng Yang AsKd, Nguyễn Tiến Thành QhQd, Yuan Xin AcJh, board chạy Ks9h6h8s{7s }. Yuan phá sản, Yang thắng cuộc.

Bành Dương – 900.000 (60 bb)
Nguyễn Tiến Thành – 300.000 (20 bb) Yuan Xin – Bị loại


15:40: Lee Kun Han đặt cược khi có vị trí
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Utg+2 Konstantin Held raise 30.000 lên, button Lee Kun Han và big blind Lee Ju Yeol call. Ở mặt flop Qd5hAs, check cho tới vị trí Kun Han bet 30.000 chip, Ju Yeol và Held đều call. Turn 6s, Kun Han bet 125.000 chip, không có người call.

Lee Kun Han – 585.000 (39 bb)
Ju Yeol – 650.000 (43 bb)
Konstantin Held – 1.000.000 (66 bb)


15:33: Nguyễn Duy Thức double barrel
Level 30: 10.000-15.000 và ante 15.000

Utg+1 Tan Shih Han open 30.000 chip, big blind Nguyễn Duy Thức 3-bet 85.000 chip, Tan call. Flop ra Ac4h2c, Nguyễn c-bet 80.000 chip, Tan call. Tunr {1h} Nguyễn double barrel 150.000 chip, lần này Tan quyết định bỏ cuộc.

Nguyễn Duy Thức – 1.100.000 (73 bb)
Tan Shih Han – 500.000 (33 bb)


15:25: Blinds up, 117 vận động viên trở lại cuộc đua
Level 30: 10,000-15,000 và ante 15,000

117 vận động viên còn lại đang thi đấu hết mình cho giải thưởng cao nhất trị giá 5.72 tỷ đồng (~$235,630). Giải thưởng thấp nhất hiện tại là 56,3 triệu đồng (~$2,620).


15:15: Giờ nghỉ giải lao đầu tiên, còn lại 117 vận động viên
Level 29: 6000-12.000 và ante 12.000

Giờ nghỉ giải lao đầu tiên, còn lại 117 vận động viên đang thi đấu. Dưới đây là những nhà chip leader:

Hoang Hai Nam – 2,400,000 (120 bb)
Daewoong Song – 1,400,000 (116 bb)
Milan Stojkovic – 1,350,000 (112 bb)
Tian Hao Zheng – 1,300,000 (108 bb)
Nguyen Hoang Long – 1,200,000 (100 bb)
Yao Yadi – 1,100,000 (91 bb)


15:10: Tian Hao Zheng thắng Biển Mai
Level 29: 6000-12.000 và ante 12.000

Utg min-raise, button Tian Hao Zheng call, Small Blind Biên Mai 3-bet 106.000 chip, Utg Fold, Zheng call. Flop 2s8s10h, Mai c-bet 80.000 chip, Zheng flat. Ở turn 9s, Mai check rồi bỏ bài với mức cược 110.000 chip từ Zheng.

Tian Hao Zheng – 1.300.000 (108 bb)
Biên Mai – 300.000 (25 bb)


15:00: Wong Ka Fai hạ gục Lee Ji Hoon
Level 29: 6000-12.000 và ante 12.000

Hijack Wong Ka Fai min-raise, cut off 3 bet 60.000 chip, big blind Lee Ji Hoon call, quay lại Wong với 160.000 4 bet, cut-off fold, Lee 5 bet all in 240.000 chip. Wong gọi. Wong lật bài As2s, Lee với QhJh. Khi vòng flop ra Kc4d10d Lee có nhiều lợi thế hơn, nhưng turn 3c và river 5c không cải thiện được gì hơn.

Wong Ka Fai – 960.000 (80 bb)
Lee Ji Hoon – Bị loại


14:50: Vincent Chauve bị loại
Level 29: 6000-12,000 và ante 12,000

Khi Daewoong Song min-raise, small blind Vincent Chauve shove 5 bb cuối cùng của mình với hand bài 2c2h. Song call với Ks10s. Mặt bài kết thúc 4s7s6c3s7c cho Song có lợi thế trước Chauve.

Daewoong Song – 1.450.000 (120 bb)
Vincent Chauve – Bị loại


14:40: Hàn Đông Bin thắng pot
Level 29: 6000-12,000 và ante 12,000

Utg Matthew Bevin open 26.000 chip, cut off Han Dong Bin và big blind call. Flop 5h9hAs, bb check, Bevin c-bet 25.000 chip, Han raise 70.000 chip, không có người call và thắng pot.

Hàn Đồng Bin – 1.200.000 (100 bb)
Matthew Bevin – 310.000 (25 bb)


14:32: Ng Shun Hong flat ace rồi tối đa lợi nhuận
Level 29: 6000-12,000 và ante 12,000

Utg Seungmook Jung open 24.000 chip, utg+2 Ng Shun Hong call, flop là 6c8d3s. Jung c-bet 65.000 chip, Ng call. Đến turn 6h Jung jam, Ng call với tất cả mạng và lật ra AsAc. Jung chỉ có Jc8c. River 5c giúp Ng nhân đôi.

Ng Shun Hong – 458.000 (38 bb)
Seungmook Jung – 700.000 (58 bb)


14:27: Oliver Biles dừng bước trước Nguyễn Duy Thức
Level 29: 6000-12,000 và ante 12,000

Từ điểm cut-off, Oliver Biles 3-bet all-in với số tiền 250.000 chip, nhà raise ban đầu Nguyễn Duy Thức call. Biles lật ngược Ac9d, Nguyên có Kh10h mặt bài là Qh10sKd6c6h. Biles phá sản.

Nguyễn Duy Thức – 900.000 (75 bb)
Oliver Biles – Bị loại


14:20: Peter Kiem Fold Seungmook Jung
Level 29: 6000-12,000 và ante 12,000

Utg+2 Peter Kiem open, button Seungmook Jung và big blind call, flop ra 5c5hKs. Kiệm c-bet 35,000 chip, Jung call, bb fold. Turn 4c, Kiệm chậm lại để check, Jung bet 75.000 chip, Kiệm bỏ bài.

Seungmook Jung – 954.000 (79 bb)
Peter Kiệm – 550.000 (45 bb)


14:15: Blinds up, 158 vận động viên còn lại
Level 29: 6000-12,000 và ante 12,000

60 phút đầu tiên của Day 2 đã diễn ra, 43 vận động viên đã dừng bước. 158 vận động viên còn lại đang chiến đấu hết mình cho giải thưởng trị giá 5.72 tỷ đồng (~$235,630). Giải thưởng thấp nhất hiện tại là 44.9 triệu đồng (~$1,850). Alan Pham hiện vẫn là chip leader với 1,350,000 chip.


14:14: Alan Pham chiến thắng trong set đấu với Nguyễn Duy Thức
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Tại hijack Alan Pham min-raise, blind call, flop là 2h4d8c. SB và BB check, Phạm c-bet 35.000 chip, SB Nguyễn Duy Thức call, BB Oliver Biles Fold. Turn Qd, Phạm bet 85.000 chip, Nguyên check-call lần nữa sau đó cả hai người cùng check river 3d. Nguyên ra 10s10d, Phạm thắng với set 4c4s.

Alan Phạm – 1.350.000 (135 bb)
Nguyễn Duy Thức – 650.000 (65 bb)
Oliver Biles – 168.000 (16 bb)


14:11: Daewoong Song khiến Jinlong Hu lao dốc còn lại chỉ 5 bb
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg Jinlong Hu min-raise, SB Daewoong Song 3-bet 80.000 chip, Hu 4-bet all in, Song chấp nhận thử thách với tất cả chip của mình. Hu có As10s, Song 10h10d, mặt bài chạy 10cQc4s3c6d.

Bài hát Daewoong Song – 740.000 (74 bb)
Jinlong Hu – 50.000 (5 bb)


14:08: Đôi Át của Hoàng Huy giành chiến thắng trước Sishu Peng
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg min-raise, hijack Sishu Peng 3-bet 75.000 chip, Hoàng shove, Peng call với ít chip hơn và show AhKs, Hoàng thắng preflop AsAc. Mặt bài chạy 4c8c7sKc10h.

Hoàng Huy – 600.000 (60 bb)
Sishu Peng – Bị loại


14:02: Vishal Ojha nhân đôi với số stack nhỏ của mình
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Vishal Ohja với stack nhỏ đã open 42.000 chip, chỉ chừa lại cho mình 2.000 chip, SB Đặng Văn Hiển đẩy mạnh, Ohja thi đấu với tất cả số chip của mình, sở hữu KsQd. Đó là một cú flip với Đặng cầm 5s5d. Ohja có sảnh trên mặt bài 10sAs6d6cJd để nhân đôi.

Vishal Ohja – 108.000 (10 bb)
Đặng Văn Hiển – 760.000 (76 bb)


13:57: Nguyễn Trung Giang gặp may tại river trước Lee Tsung Ying
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg+1 Ngô Trần Minh Nhật min-raise, Lee Tsung Ying 3-bet 57.000 chip, Nguyễn Trường Giang call, quay lại Ngo call 3 nhà trên flop Ad8d4d. Lee c-bet 35.000 chip, Nguyễn và Ngô check-call đến turn là 6s. Lee chủ động thêm vào 100.000 chip, chỉ có Nguyễn tiếp tục thi đấu tới river 10h. Lee shove, Nguyen check-call trong suốt giải đấu của cô ấy, Lee có AhQd top pair, Nguyen show 10d10s set trên sông để double up.

Nguyễn Trường Giang – 527.000 (52 bb)
Lee Tsung Ying – 500.000 (50 bb)


13:48: Trận chiến lớn kết thúc thuận lợi cho The Naing, Phan Trọng Linh bị loại
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg+1 The Naing shove cầm AhKh, Cut of Phan Trọng Linh call với ít chip hơn và có AdKc. Mặt bài là 5hQcJc6hQh The Niang chiến thắng.

Người Naing – 1.050.000 (100 bb)
Phan Trọng Linh – Bị loại


13:45: Nguyễn Duy Thức bet mọi vòng và chiến thắng
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg+2 Nguyễn Duy Thức raise lên 21.000 chip, Deepankur Gupta bảo vệ big blind. Mặt bài ra AsKs8d2c6h, Nguyên bet ở mọi vòng – 20.000 chip, và 40.000 chip, và all in (177.000 chip) – và Gupta check-call. Nguyễn đã có set 6c6d tại river, Guptacho thấy mình có top pair Ad9s.

Nguyễn Duy Thức – 531.000 (53 bb)
Deepankur Gupta – 380.000 (38 bb)


13:37: Pot dành cho Adrien Tantaro
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg Adrien Tantaro open lên 24.000 chip, Hijack Wong Ka Fai phòng ngự, flop ra 4hQc7s. Tantaro c-bet 75.000 chip, Wong call. Cả hai người chơi tiến hành check tại turn 6c và river 7d. Tantaro lật bài 9d9h, Wong muck.

Adrien Tantaro – 500.000 (50 bb)
Vương Gia Huy – 550.000 (55 bb)


13:30: Biên Mai may mắn bắt sống sót
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Biên Mai limp vào pot tại SB, BB Yuan Xin 3-bet 27.000 chip, Mai 4-bet 180.000 chip, Yuan 5-bet all in, Mai dùng toàn bộ 42.000 chip phía sau và cho thấy Ad4d. Yuan đang dẫn trước với AhQd. Mặt bài là Jc3c7c4h3d, Mai có 1 đôi và nhân đôi stack.

Biên Mai – 454.000 (45 bb)
Yuan Xin – 300.000 (30 bb)


13:25: Seungmook Jung loại Charles Wong
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Cut-off Seungmook Jung open 20.000 chip, big blind Charles Wong 3-bet 110.000 chip, Jung call bằng 4-bet shove, Wong call bằng cả mạng sống. Ở trận đấu, đó là cuộc va chạm giữa Jung KsJs và Wong 8s8h. Mặt bài là 10c2s6sQs2c Jung hoàn thành thùng cho mình.

Seungmook Jung – 900.000 (90 bb)
Charles Wong – Bị loại


13:20: Lee Ji Hoon double up
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Hành động diễn ra ngay khii các stack nhỏ được đẩy vào. Ở bàn 13, từ utg+2 Wong Kai Fai open 25.000 chip, button call, Small Blind Lee Ji Hoon 3-bet 55.000 chip, Wong 4-bet 125.000 chip, button call và Lee call. Flop ra 9d7s3h, Lee jam (99.000), Wong call, button bỏ bài. Lee mở set 7h7d, Wong dẫn trước với 9s8d, turn 5c river cho Wong 2s không thể chiến thắng.

Lee Ji Hoon – 493.000 chip (49 bb)
Wong Kai Fai – 550.000 chip (55 bb)


13:15: Main Event Day 2 bắt đầu tại Furama Resort Đà Nẵng
Level 28: 5000-10.000 và ante 10.000

Những lá bài đã được chia, khởi động Day 2 Main Event USOP Đà Nẵng, kỷ lục chính thức được phá vỡ! 201 vận động viên đã quay trở lại bàn thi đấu. Mọi người đảm bảo mức thưởng tối thiểu là 25.5 triệu đồng (~$1,460) tuy nhiên mọi con mắt sẽ đổ dồn vào giải thưởng cao nhất lên đến 5.72 tỷ đồng (~$235,630).

Alan Pham của Australia hiện đang là chip leader với 110 bb. Anh được xếp cùng bàn với những đối thủ đáng gờm khác bao gồm nhà vô địch WPT Prime Vietnam Nguyễn Duy Thức và Oliver Biles. Second chip lead là Hwany Lee đến từ Hàn Quốc tại bàn số 15 với 100 bb. Anh ấy được xếp cùng bàn với Gyyeong Byeong Lee và Manoj Pentakota của Ấn Độ.


Seat Draw by stack size

Player Stack Table Seat
Alan Pham 1,109,000 12 2
Hwany Lee 1,008,000 15 2
Meherzad Munsaf 989,000 3 6
The Naing 923,000 10 6
Hoàng HảI Nam 854,000 4 4
PhạM Duy Ánh 833,000 6 3
Seung Mook Jung 813,000 19 4
Lee Tsung Ying 805,000 4 5
Wong Ka Fai 778,000 13 8
Nguyen Quang Huy 748,000 2 6
Lu Ning 740,000 15 3
Amit Kaushik 720,000 7 2
Ivan Koneochuyi 709,000 21 1
Han Dong Bin 699,000 17 4
Konstantin Held 683,000 20 3
Zhu Jingxuan 671,000 18 4
Guy Taylor 633,000 6 2
Mannoj Pentakota 631,000 15 1
Hasagi 622,000 3 2
Hash Bubna 618,000 7 8
Yuan Xin 615,000 8 8
Won Gyn Kang 614,000 22 4
Lê Văn Bình 597,000 3 5
Song Peng Fei 586,000 2 9
Seonguk Huh 584,000 13 9
Lee Kuh Han 583,000 9 9
Đinh TiếN Thành 576,000 50 2
Chang Yu Chung 575,000 16 4
Aditya Singh 575,000 22 2
Đoàn Quang Trung 562,000 4 3
Ritwik Khanna 559,000 14 9
ĐặNg Văn HiểN (Mít) 545,000 7 6
Nguyen Tien Thanh 524,000 18 1
Hu Jinlong 518,000 9 4
Tô Duy HuyềN 515,000 11 8
NguyễN Văn Phương 500,000 5 7
Faro 497,000 6 5
Deng Zhi Wen 494,000 19 3
Tianhao Zheng 486,000 5 5
Milan Stojkovic 485,000 21 6
Phan HữU Minh Trí 483,000 23 3
Bui Anh Khoa 476,000 9 5
NguyễN Duy ThứC 474,000 12 7
NguyễN Hoàng Long (Animal) 449,000 14 1
Ng Tsun Zin 438,000 2 5
Moon Ho Seo 438,000 16 3
Đỗ Văn ThắNg 437,000 15 6
Ngô TrầN Minh NhậT 434,000 4 2
NguyễN Trung Quân 433,000 3 4
Adrien Michel Tantaro 433,000 13 4
PhạM Huy Hoàng 417,000 5 3
Shiniohi Takenouchi 415,000 21 3
Vinay B 411,000 22 7
Lee Ju Yeol 406,000 9 2
Jingwei Guo 400,000 7 3
Nhu Hai Le 400,000 22 8
Yao Yadi 397,000 3 9
Tonyt 397,000 10 7
Gyeong Byeong Lee 388,000 15 4
Phan TrọNg Linh 379,000 10 9
Pavel Kuznetsov 368,000 23 6
Soon Chul Hwang 365,000 14 2
Nguyen Thi Bao An 361,000 10 5
Deepankur Gupta 361,000 12 3
Lucky Dương Châu 356,000 8 9
Frank James Lillis 356,000 14 6
Chen Yong Qi 355,000 8 6
Kiem Peter Janghwan 353,000 19 1
Tim Schimmel 352,000 23 4
NguyễN ĐắC Long (Ttht) 341,000 20 7
Duong Thanh Ha 340,000 16 1
Mimosa 340,000 50 6
Mr Bazerli Demian 336,000 4 6
Nguyen The Anh 332,000 4 7
Mai Trí Minh (Easy Man) 331,000 13 2
NguyễN NgọC Sơn 321,000 5 8
Hoang Huy 321,000 16 8
Jin Hoon Lee 321,000 20 5
Lee Jung Hyun 315,000 11 4
Hung Wan 315,000 19 5
Vishal Ojha 314,000 7 4
Ko Kyung Suk 314,000 20 4
Lin Chia Huang 306,000 6 8
Natalia Rozova 306,000 7 5
Sean Tan 300,000 23 2
Le Van Son 299,000 16 6
Haro Cleement 297,000 2 7
Phan Thanh Hùng 294,000 2 1
Jeong Hyosun 294,000 10 1
Kim Bosub 291,000 7 7
Nguyen Quang Huy 291,000 21 4
Masich 283,000 22 6
David Erquiaga 282,000 8 5
Lee Wooyoung 281,000 6 1
Lee Ji Hoon 276,000 13 3
Jiyoung Kim 274,000 18 5
Park Chul Min 271,000 9 7
Phu Te Te 268,000 11 3
Huang Ying Che 264,000 50 3
Yeung Tsz Wai 262,000 14 5
Meremans Antoine 261,000 11 7
Phi Hùng 260,000 20 8
NguyễN TrườNg Giang (Mèo Xinh) 258,000 4 9
Pham Bao 258,000 4
Xu Wei 257,000 11 5
Hoai Anh Tran 257,000 14 3
Hong Sunguk 255,000 8 1
Minh A Nguyen 254,000 5 9
Arun Vijay 253,000 15 8
Matthew Bevin 241,000 17 1
NguyễN Thanh Hùng 237,000 18 9
Chi Tam Truong 235,000 7 1
Hieu Ngo 234,000 5 1
Zheng Xiaosheng 233,000 20 1
Mr Big 229,000 2 8
Chen Wei Hsun 224,000 18 2
Hoa Vinh 220,000 21 5
Jongnam Jo 219,000 20 2
NguyễN Quang Minh 219,000 22 3
Mai Bien 217,000 8 7
Dinh Quang Huy 217,000 9 1
Truong Quang Vu 215,000 2 4
Je Hun Hong 215,000 17 5
Tan Kean Wei 215,000 17 6
Tung Zi Wei 213,000 23 7
Tran Thi Xuan Ha 210,000 21 2
TrầN Công Huân 201,000 4 1
Daewoong Song 201,000 50 1
Florent Remi 197,000 2 3
Kim Min Hyun 196,000 15 9
Ming Huang 195,000 12 1
Lee Wai Huen 194,000 13 6
Hyunsup Kim 194,000 23 1
Avneesh Munjal 193,000 17 7
Mifsud Brandon Charles 191,000 3 8
Bernard Koh Wei Yao 190,000 13 1
Tan Kwang Chung 188,000 15 7
Lưu Danh TuấN (Hehe) 185,000 6 9
Tharit Nanthana 183,000 3 1
Kim Sung Hun 182,000 17 2
Daesun Smauel Yu 181,000 2 2
Conor Berry Grimsley 181,000 9 6
Lê Như An (Apt) 180,000 14 7
Phicippe Clerc 175,000 16 9
Bier Romain Michel 171,000 22 5
Kazuo Yamamoto 169,000 19 8
Lê Anh Minh 166,000 12 4
Valerii Daniliants 166,000 19 2
Dyland Wayne 156,000 9 8
Wong Pol Liank 155,000 11 6
Jae Wook Shin 153,000 5 2
Lau Wing Yu 152,000 22 1
Sebastian Tan 151,000 10 4
Sishu Peng 150,000 16 2
Moo Jae 149,000 6 4
Rohit Begwani 149,000 10 3
Lee Geeheon 149,000 12 9
TrầN ThịNh 147,000 16 7
Siddharth Karia 145,000 18 6
Kabir Khattar 145,000 18 8
Pham Quang Huy 143,000 6 7
Wooseok Kim 141,000 11 9
Sangmin Lee 134,000 14 8
Tan Keng Yong 125,000 16 5
Feng Zhiyi 125,000 23 8
Wong Charles Ying Wai 124,000 19 7
Peng Yang 119,000 8 2
Phan Tuan Vinh 118,000 10 8
Po Hsiang Yang 116,000 18 7
Nemeskeri Kiss Robert Thomas 116,000 23 5
Liang Sheng Wei Tommy 115,000 50 7
Lê Giang Nam 114,000 17 3
Tran Duc Kien 114,000 21 8
William Bolton 112,000 3 3
NguyễN TuấN Hoàng 112,000 12 6
Oliver Biles 111,000 12 8
Dours Rohain 108,000 15 5
Tang Shih Han 108,000 17 8
Luc Quang Van (Katakuri) 106,000 11 1
Lim Lai Koon 105,000 10 2
Lim Beng Wei 103,000 3 7
Tan Ong Kwan 102,000 4 8
Vũ Thái BảO 102,000 18 3
Ian Modder 101,000 17 9
Jeon Gyeong Seok 98,000 11 2
NguyễN Duy Tùng 98,000 50 8
Junjie He 97,000 13 7
Ng Shun Hong 96,000 19 6
Kai Hung Hu 90,000 9 3
Warren Bridgwater 88,000 50 5
Shen Sheng-Hung 84,000 14 4
Nguyen Van Phinh 83,000 7 9
Goh Chee Kiong 82,000 8 4
Win Meng Tan 81,000 8 3
Grant Gardner 79,000 20 6
Jehanne Jerremy 78,000 5 4
Wong Tung Wing 76,000 6 6
Mohit Bohra 51,000 12 5
Lim Chor Heng 51,000 21 7
Chauve Vincent 47,000 5 6
Aladin Reskallah 42,000 13 5

Seat Draw by Table

Player Stack Table Seat
Phan Thanh Hùng 294,000 2 1
Daesun Smauel Yu 181,000 2 2
Florent Remi 197,000 2 3
Truong Quang Vu 215,000 2 4
Ng Tsun Zin 438,000 2 5
Nguyen Quang Huy 748,000 2 6
Haro Cleement 297,000 2 7
Mr Big 229,000 2 8
Song Peng Fei 586,000 2 9
Tharit Nanthana 183,000 3 1
Hasagi 622,000 3 2
William Bolton 112,000 3 3
NguyễN Trung Quân 433,000 3 4
Lê Văn Bình 597,000 3 5
Meherzad Munsaf 989,000 3 6
Lim Beng Wei 103,000 3 7
Mifsud Brandon Charles 191,000 3 8
Yao Yadi 397,000 3 9
TrầN Công Huân 201,000 4 1
Ngô TrầN Minh NhậT 434,000 4 2
Đoàn Quang Trung 562,000 4 3
Hoàng HảI Nam 854,000 4 4
Lee Tsung Ying 805,000 4 5
Mr Bazerli Demian 336,000 4 6
Nguyen The Anh 332,000 4 7
Tan Ong Kwan 102,000 4 8
NguyễN TrườNg Giang (Mèo Xinh) 258,000 4 9
Hieu Ngo 234,000 5 1
Jae Wook Shin 153,000 5 2
PhạM Huy Hoàng 417,000 5 3
Jehanne Jerremy 78,000 5 4
Tianhao Zheng 486,000 5 5
Chauve Vincent 47,000 5 6
NguyễN Văn Phương 500,000 5 7
NguyễN NgọC Sơn 321,000 5 8
Minh A Nguyen 254,000 5 9
Lee Wooyoung 281,000 6 1
Guy Taylor 633,000 6 2
PhạM Duy Ánh 833,000 6 3
Moo Jae 149,000 6 4
Faro 497,000 6 5
Wong Tung Wing 76,000 6 6
Pham Quang Huy 143,000 6 7
Lin Chia Huang 306,000 6 8
Lưu Danh TuấN (Hehe) 185,000 6 9
Chi Tam Truong 235,000 7 1
Amit Kaushik 720,000 7 2
Jingwei Guo 400,000 7 3
Vishal Ojha 314,000 7 4
Natalia Rozova 306,000 7 5
ĐặNg Văn HiểN (Mít) 545,000 7 6
Kim Bosub 291,000 7 7
Hash Bubna 618,000 7 8
Nguyen Van Phinh 83,000 7 9
Hong Sunguk 255,000 8 1
Peng Yang 119,000 8 2
Win Meng Tan 81,000 8 3
Goh Chee Kiong 82,000 8 4
David Erquiaga 282,000 8 5
Chen Yong Qi 355,000 8 6
Mai Bien 217,000 8 7
Yuan Xin 615,000 8 8
Lucky Dương Châu 356,000 8 9
Dinh Quang Huy 217,000 9 1
Lee Ju Yeol 406,000 9 2
Kai Hung Hu 90,000 9 3
Hu Jinlong 518,000 9 4
Bui Anh Khoa 476,000 9 5
Conor Berry Grimsley 181,000 9 6
Park Chul Min 271,000 9 7
Dyland Wayne 156,000 9 8
Lee Kuh Han 583,000 9 9
Jeong Hyosun 294,000 10 1
Lim Lai Koon 105,000 10 2
Rohit Begwani 149,000 10 3
Sebastian Tan 151,000 10 4
Nguyen Thi Bao An 361,000 10 5
The Naing 923,000 10 6
Tonyt 397,000 10 7
Phan Tuan Vinh 118,000 10 8
Phan TrọNg Linh 379,000 10 9
Luc Quang Van (Katakuri) 106,000 11 1
Jeon Gyeong Seok 98,000 11 2
Phu Te Te 268,000 11 3
Lee Jung Hyun 315,000 11 4
Xu Wei 257,000 11 5
Wong Pol Liank 155,000 11 6
Meremans Antoine 261,000 11 7
Tô Duy HuyềN 515,000 11 8
Wooseok Kim 141,000 11 9
Ming Huang 195,000 12 1
Alan Pham 1,109,000 12 2
Deepankur Gupta 361,000 12 3
Lê Anh Minh 166,000 12 4
Mohit Bohra 51,000 12 5
NguyễN TuấN Hoàng 112,000 12 6
NguyễN Duy ThứC 474,000 12 7
Oliver Biles 111,000 12 8
Lee Geeheon 149,000 12 9
Bernard Koh Wei Yao 190,000 13 1
Mai Trí Minh (Easy Man) 331,000 13 2
Lee Ji Hoon 276,000 13 3
Adrien Michel Tantaro 433,000 13 4
Aladin Reskallah 42,000 13 5
Lee Wai Huen 194,000 13 6
Junjie He 97,000 13 7
Wong Ka Fai 778,000 13 8
Seonguk Huh 584,000 13 9
NguyễN Hoàng Long (Animal) 449,000 14 1
Soon Chul Hwang 365,000 14 2
Hoai Anh Tran 257,000 14 3
Shen Sheng-Hung 84,000 14 4
Yeung Tsz Wai 262,000 14 5
Frank James Lillis 356,000 14 6
Lê Như An (Apt) 180,000 14 7
Sangmin Lee 134,000 14 8
Ritwik Khana 559,000 14 9
Manoj Pentakota 631,000 15 1
Hwany Lee 1,008,000 15 2
Lu Ning 740,000 15 3
Gyeong Byeong Lee 388,000 15 4
Dours Romain 108,000 15 5
Đỗ Văn ThắNg 437,000 15 6
Tan Kwang Chung 188,000 15 7
Arun Vijay 253,000 15 8
Kim Min Hyun 196,000 15 9
Duong Thanh Ha 340,000 16 1
Sishu Peng 150,000 16 2
Moon Ho Seo 438,000 16 3
Chang Yu Chung 575,000 16 4
Tan Keng Yong 125,000 16 5
Le Van Son 299,000 16 6
TrầN ThịNh 147,000 16 7
Hoang Huy 321,000 16 8
Phicippe Clerc 175,000 16 9
Matthew Bevin 241,000 17 1
Kim Sung Hun 182,000 17 2
Lê Giang Nam 114,000 17 3
Han Dong Bin 699,000 17 4
Je Hun Hong 215,000 17 5
Tan Kean Wei 215,000 17 6
Avneesh Munjal 193,000 17 7
Tang Shih Han 108,000 17 8
Ian Modder 101,000 17 9
Nguyen Tien Thanh 524,000 18 1
Chen Wei Hsun 224,000 18 2
Vũ Thái BảO 102,000 18 3
Zhu Jingxuan 671,000 18 4
Jiyoung Kim 274,000 18 5
Siddharth Karia 145,000 18 6
Po Hsiang Yang 116,000 18 7
Kabir Khattar 145,000 18 8
NguyễN Thanh Hùng 237,000 18 9
Kiem Peter Janghwan 353,000 19 1
Valerii Daniliants 166,000 19 2
Deng Zhi Wen 494,000 19 3
Seung Mook Jung 813,000 19 4
Hung Wan 315,000 19 5
Ng Shun Hong 96,000 19 6
Wong Charles Ying Wai 124,000 19 7
Kazuo Yamamoto 169,000 19 8
Zheng Xiaosheng 233,000 20 1
Jongnam Jo 219,000 20 2
Konstantin Held 683,000 20 3
Ko Kyung Suk 314,000 20 4
Jin Hoon Lee 321,000 20 5
Grant Gardner 79,000 20 6
NguyễN ĐắC Long (Ttht) 341,000 20 7
Phi Hùng 260,000 20 8
Ivan Koneochuyi 709,000 21 1
Tran Thi Xuan Ha 210,000 21 2
Shiniohi Takenouchi 415,000 21 3
Nguyen Quang Huy 291,000 21 4
Hoa Vinh 220,000 21 5
Milan Stojkovic 485,000 21 6
Lim Chor Heng 51,000 21 7
Tran Duc Kien 114,000 21 8
Lau Wing Yu 152,000 22 1
Aditya Singh 575,000 22 2
NguyễN Quang Minh 219,000 22 3
Won Gyn Kang 614,000 22 4
Bier Romain Michel 171,000 22 5
Masich 283,000 22 6
Vinay B 411,000 22 7
Nhu Hai Le 400,000 22 8
Hyunsup Kim 194,000 23 1
Sean Tan 300,000 23 2
Phan HữU Minh Trí 483,000 23 3
Tim Schimmel 352,000 23 4
Nemeskeri Kiss Robert Thomas 116,000 23 5
Pavel Kuznetsov 368,000 23 6
Tung Zi Wei 213,000 23 7
Feng Ziyi 125,000 23 8
Daewoong Song 201,000 50 1
Đinh TiếN Thành 576,000 50 2
Huang Ying Che 264,000 50 3
Pham Bao 258,000 50 4
Warren Bridgwater 88,000 50 5
Mimosa 340,000 50 6
Liang Sheng Wei Tommy 115,000 50 7
NguyễN Duy Tùng 98,000 50 8

Payouts in VN₫

1 5,720,000,000
2 4,045,000,000
3 2,631,000,000
4 1,952,600,000
5 1,467,300,000
6 1,200,400,000
7 965,300,000
8 756,100,000
9 573,300,000
10-12 428,500,000
13-15 331,700,000
16-18 264,900,000
19-21 211,300,000
22-24 177,200,000
25-27 149,600,000
28-36 125,300,000
37-45 104,100,000
46-54 89,800,000
55-63 79,400,000
64-72 72,800,000
73-81 68,700,000
82-90 65,500,000
91-99 62,300,000
100-108 59,100,000
109-117 56,300,000
118-126 53,900,000
127-135 51,500,000
136-144 49,100,000
145-153 47,000,000
154-162 44,900,000
163-171 42,800,000
172-180 40,700,000
181-189 38,900,000
190-198 37,200,000
199-201 35,500,000
Avatar photo

Tricia David

Tricia David has long experience as a recreational poker player and has been covering poker events since 2010 for numerous outfits in Asia. She spent one year working part time with Poker Portal Asia then became editor and lead writer for all event coverage of the Philippine Poker Tour (PPT). Under the PPT, she overlooked content for their website, and produced live updates on all their events. In addition, she served as the live and online events website content writer for the Asian Poker Tour. Currently, she does live events reporting in Asia for online news site Somuchpoker and is also one of their news contributors.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube