youtube

facebook

event-asia

Singapore

Rank Player Score GPI Rank
1 Graeme Siow 780,68 630
2 Erwin Ng 665,02 1015
3 Alex Xiang Wei Lee 660,06 1042
4 Si Yang Phua 657,15 1058
5 Chris Yeow Chung Chong 648,35 1112
6 Mark Wong Tze Yi 644,99 1129
7 Dingxiang Ong 529,52 1874
8 Wilson Lim 513,28 2026
9 Ho Bao Qiang 400,66 3596
10 Lu Zheng Hao 342,68 4985
11 Foo Yong Cheong 330,48 5335
12 Melvin Tay Yao Loon 324,81 5528
13 Sebastian Wong Wei Quan 316,09 5829
14 Feng Zhao 285,87 7017
15 Tan Wah Meng 282,52 7158

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index