Singapore

Rank Player Score GPI Rank
1 Feng Zhao 997,53 1311
2 Norbert Koh 788,61 2250
3 Andy Xueyan Li 649,13 3522
4 Dhanesh Vijaykumar Chainani 520,70 5659
5 Suren Jaesh Balachandran 418,40 8464
6 Lisa Meiling Tan 333,23 11963
7 Zhixiang Ang 325,20 12381
8 Ong Jing Xiang 289,10 14594
9 Dingxiang Ong 282,79 15048
10 Foo Yong Cheong 281,50 15143
11 Wilson Lim 255,87 15741
12 Kenneth Kee Wee Kiang 246,96 18025
13 Erwin Ng 229,57 18386
14 Si Yang Phua 221,68 20533
15 Daniel Ong 187,58 24427

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index