youtube

facebook

twitter

instagram

Singapore

Rank Player Score GPI Rank
1 Feng Zhao 1 351,36 3729
2 Andy Xueyan Li 1 270,37 2866
3 Jun Hao Wu 1 269,24 359
4 Dhanesh Vijaykumar Chainani 1 082,95 2577
5 Benjamin Sai 1 052,05 4573
6 Jacky Wang 1 008,00 10616
7 Norbert Koh 992,42 4632
8 Tong Tan 788,56 1537
9 Keng Yong Tan 773,84 2670
10 Alex Xiang Wei Lee 764,19 2697
11 Bao Qiang Ho 715,42 1491
12 Calvin Seet Pin Tan 621,01 5188
13 Phua Si Aaron Yang 617,34 3434
14 Feng Ji Chua 565,97 13954
15 Ang Mei San 552,78 19940

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index