Singapore

Rank Player Score GPI Rank
1 Erwin Ng 473,36 2493
2 Alex Xiang Wei Lee 249,20 7997
3 Graeme Siow 212,89 10020
4 Si Yang Phua 191,87 11582
5 Dingxiang Ong 191,11 11636
6 Chris Yeow Chung Chong 189,20 11786
7 Wilson Lim 188,08 11886
8 Feng Zhao 184,34 12176
9 Mark Wong Tze Yi 169,57 13495
10 Ho Bao Qiang 138,25 17250
11 Foo Yong Cheong 136,56 19505
12 Yoonsub Kim 136,34 17563
13 Zhixiang Ang 120,48 16860
14 Sebastian Wong Wei Quan 108,27 22502
15 Melvin Tay Yao Loon 106,26 22951

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index