youtube

facebook

twitter

instagram

Macau

Rank Player Score GPI Rank
1 Yuhan Hans Liu 572,65 1500
2 Arash Khosravi 383,63 59028
3 Jimmy Pan 181,03 100991
4 Jiefeng Qiu 150,29 125579
5 Tam Tek Lon 147,59 154553
6 Kam Tong Fok 136,64 125149
7 Mak Weng Kuong 131,19 168023
8 Seng Ngai Lam 109,73 42811
9 Jing Sun 84,11 50118
10 Huidong Gu 74,12 200763
11 Kin Pan Lei 61,75 228099
12 Yuanlong Li 54,51 225541
13 Marjan Cetnik 41,39 252799
14 Chi Kit Leong 35,68 196754
15 Ng Kuok Cheong 24,63 276746

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index