youtube

facebook

twitter

instagram

USOP Hà Nội: Sự kiện Mini Main Event – Day 1C

usop hanoi mini main event day1C

USOP Hà Nội: Sự kiện Mini Main Event – Day 1C

Ngày: 5 tháng 9 năm 2023
Phí tham gia: 8.8 triệu đồng (~365 USD)
Giải thưởng đảm bảo: 2 tỷ (~83.040 USD)
Day 1A: 163 lượt tham gia (112 vận động viên) / 20 vị trí ITM
Day 1B: 276 lượt tham gia (178 vận động viên) / 35 vị trí ITM
Day 1C: 269 lượt tham gia (187 vận động viên)
Bubble time: 12,5% tổng lượt tham gia – 34 vị trí ITM

Tổng giải thưởng: 5.494,080.000 tỷ đồng

Tổng số chip đang lưu hành: 8.070.000


Kunal Patni là người có lượng chip lớn nhất tại Mini Main Event Day 1C

kunal patni 1
Kunal Patni

Ở sự kiện cuối cùng của Mini Main Event đã thu hút 269 lượt tham gia (từ 187 vận động viên) và sau mười giờ chơi, đã có 2 vận động viên cùng bị loại tại vị trí bubble chỉ có 33 vận động viên đi tiếp vào Day 2. Kunal Patni của Ấn Độ đang sở hữu lượng chip lớn nhất với 561.000. Hiện đang đứng thứ 2 trong tổng số chip mà các vận động viên mang vào Day 2. Dưới đây là danh sách các vận động viên đã thành công đi tiếp ở Day 1C.

1 Kunal Patni India 561,000
2 Ho Yao Yu Taiwan 517,000
3 Babushkin Nikolay Russia 421,000
4 Chirag Khanduja India 413,000
5 Lee Tsung Ying Taiwan 331,000
6 Ip Ho Yuen Hong Kong 331,000
7 John Jay Magadan Philippines 311,000
8 Nang Kook Siew Malaysia 307,000
9 Pham Minh Khoa Viet Nam 285,000
10 Hoàng Trung HiếU Viet Nam 274,000
11 Rrt India 270,000
12 Thuy Lucky Viet Nam 270,000
13 Hung Lee Viet Nam 262,000
14 NguyễN Minh Thành Viet Nam 258,000
15 Denis Semerento Russia 258,000
16 Mark Dela Cruz Philippines 253,000
17 Never Fold Viet Nam 252,000
18 Hu Jin Long China 237,000
19 Jayvee Borlagdan Philippines 236,000
20 Ngoc Ha Nguyen Viet Nam 234,000
21 Joker Viet Nam 204,000
22 Gerardo Lubas III Philippines 199,000
23 Ashish Ahuja India 193,000
24 Mdestiny Viet Nam 188,000
25 TuấN Mèo Viet Nam 183,000
26 HiệP Qks Viet Nam 173,000
27 Ankit Jajodia India 129,000
28 Tai Weiliang Singapore 114,000
29 The Naing Singapore 113,000
30 Ta Ha- Super Goden Viet Nam 91,000
31 PhạM ĐứC Dũng Viet Nam 83,000
32 Hoa 20 Viet Nam 59,000
33 Vũ ĐứC Trung Viet Nam 41,000

02:07: Thai người chơi bị loại tại bubble!
Level 19: 5.000-10.000 và ante 10.000

usop hanoi mini main bubble hand2

Tại hai bàn đấu xảy ra tình huống all-in và call, họ đã chia nhau số tiền thưởng nhỏ nhất. Tại một bàn, Nguyễn Đình Vy shove 4.7BB cuối cùng của mình với Ac6c Hoàng Trung Hiếu tại BB đã call với 8c9c và mặt bài ra 7d 3c8s10h10c.

usop hanoi mini main bubble hand1

Ở bàn còn lại, Chirag Khanduja raise, Kunal Patni call, Nguyễn Hà Ninh shove và bị cả hai call. Khanduja và Patni check check Ks6s2h2s5h. Nguyễn sở hữu AcQh, Khanduja 8d8h, Patni cầm trong tay Kc5c.


01:45: Ip Hou Yuen đưa giải đấu đến giai đoạn bubble
Level 18: 3.000-6.000 và ante 6.000

ip ho yuen

Ip Ho Yuen call lojack’s shove và chiếm ưu thế hơn với AsAh khi đối thủ chỉ có 9h9c. Mặt bài ra Js3d8s4s4c, không có cú lội ngược vòng nào đẩy giải đấu bước vào giai đoạn bubble với 35 vận động viên còn lại.

Ip Hou Yuen – 320.000


01:19: Giờ nghỉ giải lao, còn lại 36 vận động viên
Level 17: 3.000-6.000 và ante 6.000

Lại là thời gian nghỉ giải lao, còn lại 36 vận động viên. Chỉ thêm một vận động viên nữa bị loại chúng ta sẽ đi đến vị trí bubble. ITM chỉ có 34 vị trí.


00:55: Chirag Khanduja thành công rực rỡ
Level 17: 3.000-6.000 và ante 6.000

chirag khanduja 1 1
Chirag Khanduja

Cutoff Chirag Khanduja bet một lượng lớn với QhQs đối đầu với AdKh trên mặt bài 9c10d4s7c3c.

Chirag Khanduja – 530.000


00:50: blind tăng, còn lại 46 vận động viên
Level 17: 3.000-6.000 và ante 6.000

Blind đã tăng, 46 vận động viên còn lại với số stack trung bình chỉ dưới 30BB. Chỉ có 34 vận động viên đi đến vòng trả thưởng.


00:35: Mark Dela Cruz ra sảnh ở turn
Level 16: 3.000-5.000 và ante 5.000

Button Mark Dela Cruz raise lên 10.000 chip, big blind phòng thủ, flop ra Ks8hJh. Big blind bet 15,000 chip, Dela Cruz raise lên 35,000 chip, big blind jam, Dela Cruz call. Dela Cruz 10h9h mua bán sảnh hai đầu Big blind Jc8d hai đôi Turn 7s Dela Cruz đã có sảnh, và river ra 6c, không có sự thay đổi gì .

Mark Dela Cruz – 300.000


00:22: Blind tăng, còn lại 50 vận động viên
Level 16: 3.000-5.000 và ante 5.000

Blind đã tăng, 50 vận động viên còn lại đang thi đấu với mức stack trung bình là 32BB. Chỉ có 34 vận động viên sẽ được trao giải.


00:20: Lee Jin Xiong thắng pot
Level 15: 2.000-4.000 và ante 4.000

lee jin xiong
Lee Jin Xiong

UTG +1 raise lên 8.000 chip, lojack 3-bet all-in 29.000 chip, hijack Lee Jin Xiong call, người raise ban đầu call. Cả hai check check tới river Ac8s3sQc9c. Lojack show bài 6h6d, UTG+1 10h9h, Lee Jin Xiong có KdKs thành công lấy pot về.

Lee Jin Xiong – 200.000


00:05: Hùng Lê Việt chiếm ưu thế trước một pot lớn
Level 15: 2.000-4.000 và ante 4.000

hung leviet
Hung Le Viet

Preflop tạo ra một pot lớn với button 3-bet và Hùng Lê Việt ở vị trí lojack là người raise đầu tiền call với 60.000. Ở flop Qs7d9d, Hùng check-call và lật ra 9s9h, dẫn trước 8c8h của button. Turn 5s và river 7c mặt bài thuận lợi cho Hùng.

Hùng Lê Việt – 290.000


00:00: Thanh Nguyễn loại bỏ một người chơi
Level 15: 2.000-4.000 và ante 4.000

All-in tại preflop, Thanh Nguyễn loại bỏ một vận động viên ra khỏi giải đấu với KcQc áp đảo KdJc trên mặt bài AsAhKs3c2c.

Thành Nguyễn – 196.000


23:38: Nghỉ giải lao còn lại 61 vận động viên
evel 14: 1.500-3.000 và ante 3.000

Nghỉ giải lao, 61 vận động viên còn lại đang cố gắng thi đấu để đạt ITM. Nhưng chỉ có 34 vận động viên được quyền đi tiếp.


23:30: Phạm Văn Hiệp chiếm ưu thế
Level 14: 1.500-3.000 và ante 3.000

UTG+1 raise lên 6.000 chip, hijack Phạm Văn Hiệp 3-bet lên 13.000 chip, big-blind 4-bet lên 40.000 chip, người raise ban đầu đã fold, Phạm all in và bị call. Phạm tham gia thi đấu với AsQs và chiếm ưu thế hơn so với AcJh. Mặt bài không tạo ra sự thay đổi nào 3s2d7c5c9h.

Phạm Văn Hiệp – 150.000


23:22: Lee Jin Xiong chấm dứt hy vọng của người chơi khác
Level 14: 1.500-3.000 và ante 3.000

UTG+1 đẩy 21.500 với AdQc giao chiến với Lee Jin Xiong, người thực hiện quyết định thi đấu với KdJc. Flop 10d10hQs 2 đôi cho nhà short, nhưng turn ra 9c và river 9h, Lee đã có sảnh và giành chiến thắng.

Lee Jin Xiong – 125.000


23:15: Kris Yao Ho thắng flip
Level 14: 1.500-3.000 và ante 3.000

kris ho 1
Yao Ho

Ở preflop, Kris Yao Ho với AsQh thắng flip trước 8d8h trên mặt bài 9cAcKd3h4h Kris Yao Ho – 460.000 23:07: Blind tăng, còn lại 75 vận động viên Level 14: 1.500-3.000 và ante 3.000 Blind tăng, 75 vận động viên vẫn đang tham gia thi đấu, chúng ta sẽ thi đấu cho đến khi còn 34 người chơi.


23:05: Thành Nguyễn thu thập thêm chiến thắng
Level 13: 1.000-2.500 và ante 2.500

thanh nguyen
Thanh Nguyen

UTG+1 Thành Nguyễn raise lên 5.000 chip, vận động viên ngay sau đó là re-raise lên 15.000 chip, button call, flop với 6s8s9c. Nguyễn bet 15.000, chỉ có button call, turn 8d. Ở river 4d, Nguyễn bet 220.000 chip và thành công mang chip về cho mình.

Thành Nguyễn – 220.000


22:55: Ở vị trí Big blind Kris Yao Ho loại bỏ Jung Sup Yun
Level 13: 1.000-2.500 và ante 2.500

Lojack raise lên 5.500 chip, SB Jung Sup Yun và Big Blind Kris Yao Ho call, flop là 5h3c8d, all check. Turn 9s, Jung dẫn trước 10.000 chip, Ho call và river là 9d. Jung đặt cược 15.000, Ho shove, Jung call. Ho có 5c9c full house, trong khi Jung chỉ có hai đôi với hand bài Kh8c.

Kris Yao Ho – 400.000


22:40: Ankit Jajodia đang không ngừng cải thiện
Level 13: 1.000-2.500 và ante 2.500

ankit jajodia
Ankit Jajodia

UTG raise lên 5.000 chip, hijack Ankit Jajodia 3-bet lên 10.000 chip, cutoff 4-bet all in, UTG fold, Jajodia call và show 10c9c. Cutoff với hand bài AsQs trên mặt bài có 7sJh7d10s4h, Jajodia chiến thắng hand đấu này.

Ankit Jajodia – 150.000


22:37: Blind up, giải đấu còn lại 90 vận động viên
Level: 1.000-2.500 và ante 2.500

30 phút nữa đã trôi qua và blind up, giải đấu còn lại 90 vận động viên, phía trước vẫn là một chặn đường dài. Giải đấu sẽ tiếp tục cho đến khi còn lại 34 vận động viên.


22:25: Thanh Nguyễn loại bỏ 2 người chơi
Level 12: 1.000-2.000 và ante 2.000

UTG lập tức shove (với 11.000 chip), sau đó hai vị trí Thành Nguyễn call, tất cả bỏ bài BB 3-bet all-in (50.000 chip), Nguyễn tiếp tục thực hiện lệnh call. UTG Ac9s Thành Nguyễn KhKc BB AsQh Mặt bài là 6h5s3h9d3d thêm hai vận động viên phải dừng thi đấu..

Thành Nguyễn – 130.000


22:09: Blind tăng, 108 vận động viên tham gia thi đấu (chưa cập nhật)
Level 12: 1.000-2.000 và ante 2.000

Blind tăng! Màn hình giải đấu vẫn báo còn 108 vận động viên tham gia nhưng chắc nó chưa được cập nhật đầy đủ. Chúng tôi sẽ có số chính xác khi chúng tôi nhận được thông tin. Ở Day 1C chúng ta sẽ chơi cho đến khi còn 34 vận động viên.


22:00: Ankit Jajodia đã tối ưu hoá được lợi nhuận
Level 11: 1.000-1.500 và ante 1.500

Ankit Jajodia all in với 9h9d trên mặt bài 7cKd10d9s đối đầu với KcQc. River mua sảnh thất bại, thay vào đó là 6d để Jajodia nhân đôi stack.

Ankit Jajodia – 80.000


21:45: Anatolii Gorbusin bị loại khỏi giải đấu
Level 11: 1.000-1.500 và ante 1.500

Nhà vô địch Mystery Bounty sẽ không thể về nhà với chiếc cúp Mini Main Event, chỉ vài phút sau khi đóng đăng ký Gorbusin đã all-in với AdJh thật không may đối thủ của anh ấy đang sở hữu đôi Át.


21:38: Mini Main Event Day 1C dừng đăng ký với con số chính thức là 169 lượt tham gia!
Level 11: 1.000-1.500 và ante 1.500

Con số chính thức đã dừng lại với số đăng ký 269 lượt tham gia và hiện tại đang còn 108 vận động viên thi đấu. Chúng ta sẽ phải thi đấu cho đến khi còn 34 vận động viên

*Translation by Bu

Avatar photo

Tricia David

Tricia David has long experience as a recreational poker player and has been covering poker events since 2010 for numerous outfits in Asia. She spent one year working part time with Poker Portal Asia then became editor and lead writer for all event coverage of the Philippine Poker Tour (PPT). Under the PPT, she overlooked content for their website, and produced live updates on all their events. In addition, she served as the live and online events website content writer for the Asian Poker Tour. Currently, she does live events reporting in Asia for online news site Somuchpoker and is also one of their news contributors.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube