youtube

facebook

twitter

instagram

PokerStars Live Manila Super Series 2 – Official Results

Here are the results of PokerStars Live Manila Super Series 2 happening from May 8-14, 2017 at the City of Dreams PokerStars Live Manila.

Main Event (₱3 Million Guarantee)
Date: May 11-14, 2017
Buyin: ₱10,000 (8,800+1,200)
Players: 742
Prize Pool: ₱6,333,712

Joseph Sia
Joseph Sia

Note: Final 2 players made a deal to alter the prize payouts from 1st to 2nd place.

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Joseph Sia ₱858,000
2 Ernesto Ouano ₱1,030,000
3 Emmanuel Segismundo ₱520,500
4 Jonald Garcia ₱400,500
5 Roozbeh Namvarasl ₱322,500
6 Jack En Ching Wu ₱251,500
7 Chin Hao Chiang ₱189,500
8 Mc Edwin Montanes ₱138,500
9 Huu Dat Nguyen ₱115,212
10 Akira Ise ₱70,500
11 Rameses Suarez ₱70,500
12 Anton Widjaya ₱62,600
13 Bell John Perez ₱62,600
14 Arvin Guevarra ₱56,500
15* Thang Chu Hoang ₱86,500
16 Yu-lun Hsiao ₱50,500
17 Michael Michener ₱50,500
18 John Riad ₱44,500
19* Tsui Han Hsiao ₱74,500
20 Jessie Leonarez ₱44,500
21 Tien Than Nguyen ₱38,500
22 Linh Thuy Hoang ₱38,500
23 Morris Bonazza ₱38,500
24 John Clyde Tan ₱32,500
25 Jovanie Regidor ₱32,500
26 Yong Hyun Yoo ₱32,500
27 Haibo Jiang ₱32,500
28 Yu Jen Chou ₱28,000
29 Alex Torrefranca ₱28,000
30 Martin Corpuz ₱28,000
31 Bui Dihn Nam ₱28,000
32 Rogelio Pacheco ₱24,700
33 Donald Michael Lange ₱24,700
34 a Chen ₱24,700
35 Michael Zeus Segismundo ₱24,700
36 Alex Chong ₱24,700
37 Shang Yan Zhou ₱24,700
38* Anthony Gabitan ₱54,700
39 Tian Lin Chang ₱24,700
40 Chen-yi Huang ₱21,700
41 Hai Tan Pham ₱21,700
42 Pete Yen Han Chen ₱21,700
43 Wei Hsun Lu ₱21,700
44 Yi-lung Tsai ₱21,700
45 Mansour Khorramshahi ₱21,700
46 Stephen Nathan ₱21,700
47 Kerk Woo Liew ₱21,700
48 Hsing-hsiung Tai ₱21,700
49 Shih Han Chen ₱21,700
50 Segundo Barte Jr. ₱21,700
51 Shao-ping Lu ₱21,700
52 John Carlo Sayo ₱21,700
53 Shih-hua Lin ₱21,700
54 Seung Soo Jeon ₱21,700
55 Yuria Tatsumi ₱21,700
56 Jose Padilla ₱19,000
57 Jiego Erquiaga ₱19,000
58 Chun Han Lai ₱19,000
59 Jongmoon Park ₱19,000
60 Andrew An ₱19,000
61 Jonathan Chin ₱19,000
62 Conrad Lumaban ₱19,000
63 Yu Fong Chen ₱19,000
64 Yen-ming Lai ₱19,000
65 Edward Tan ₱19,000
66 Joven Huerto ₱19,000
67 Vamerdino Magsakay ₱19,000
68 Christopher Mateo ₱19,000
69 Wan Ju Huang ₱19,000
70 Ronnie Tate ₱19,000
71 Gerardo Lubas Iii ₱19,000
72 Matthew Chadwick ₱16,500
73 Royly Emir Oracion ₱16,500
74 Zong Chi He ₱16,500
75 Ching Jui Hsu ₱16,500
76 Chia Jen Lin ₱16,500
77 Tran Hung Manh ₱16,500
78 Zian Kevin Teng ₱16,500
79 Kengo Ohashi ₱16,500
80 Trifie Montebon ₱16,500
81 Daniel Aldridge ₱16,500
82 Yin Chien Huang ₱16,500
83 Anacleto Quijano ₱16,500
84 Mohd Redzhuwan Said ₱16,500
85 Noritaka Tayama ₱16,500
86 Yeo May Sum ₱16,500
87 Joel Ng ₱16,500
88 Janno Alvarez ₱16,500
89 Robert Weir ₱16,500
90 Noel Regencia ₱16,500
91 Euryd Rivera ₱16,500
92 Andrew An ₱16,500
93 Zhixiang Ang ₱16,500
94 Joseroy Jeremias Jr ₱16,500
95 Kenji Hamamoto ₱16,500
96 Nguyen Duy Anh ₱15,500
97 Reigin Leongson ₱15,500
98 William Frank Schrader Jr ₱15,500
99 Ying-chang Chen ₱15,500
100 Chang Hung Chen ₱15,500
101 Kwangwoo Lee ₱15,500
102 Van Tran Thanh ₱15,500
103 Kevin Nettles ₱15,500
104 Winston Zhi Rong Koh ₱15,500
105 Paolo Osculati ₱15,500
106 Anzhi Wang ₱15,500
107 Po-chun Wen ₱15,500
108 Yu Chen Huang ₱7,750
108 Hai Anh Tran ₱7,750

Event 13: ₱2,000 Rebuy
Date: May 14, 2017
Buyin: ₱2,000 (1,760+240)
Players: 53
Prize Pool: ₱273,152

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Nguyen Duy Anh ₱86,152
2 Segundo Barte Jr. ₱62,100
3 Frederick Leano ₱39,600
4 Jose Padilla ₱30,000
5 Wendell Jhanin Barte ₱23,200
6 Hwan Jun ₱17,800
7 Wilfred John Allais ₱14,300

Event 12: ₱5,000 Knockout
Date: May 14, 2017
Buyin: ₱5,000 (4,400+600)
Players: 158
Prize Pool: ₱516,344
Bounties: ₱158,000

Note: Final 2 players made a deal to alter the prize payouts from 1st to 2nd place.

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Wai Yew Wong ₱111,444
2 Tian Lin Chang ₱90,000
3 Cecillio Hodreal ₱54,200
4 Junghwan Oh ₱44,400
5 Chung-yuan Liu ₱35,600
6 Michael Bueza ₱27,600
7 Joven Huerto ₱20,400
8 Alex Torrefranca ₱15,000
9 Zong Chi He ₱12,000
10 Yosuke Shinjo ₱10,100
11 Perry Charlie Higgins ₱10,100
12 Duy Tung Nguyen ₱8,800
13 Rolan Clark Coloma ₱8,800
14 Yin Chien Huang ₱8,000
15 Zhong Sheng Szetho ₱8,000
16 Yuria Tatsumi ₱7,200
17 Jongyeon Kim ₱7,200
18 Anzhi Wang ₱6,500
19 Chien-an Chen ₱6,500
20 Harold Neal Ruaya ₱6,500
21 Huy Thong Trinh ₱6,000
22 Keith Basso ₱6,000
23 Daiki Iijima ₱6,000

Event 11: ₱5,000 Turbo
Date: May 13, 2017
Buyin: ₱5,000 (4,400+600)
Players: 66
Prize Pool: ₱281,688

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Kelvin Hyun-ki Jung ₱84,500
2 Chen-yi Huang ₱61,100
3 Seok Hwan Song ₱39,400
4 Ronaldo Junio ₱29,900
5 Po Hsiang Yang ₱23,100
6 Shih-yu Lu ₱18,000
7 Nguyen Duy Anh ₱14,400
8 Rafael Gerardo Tensuan ₱11,288

Event 10: ₱500 Flipout
Date: May 13, 2017
Buyin: ₱500 (440+60)
Players: 180
Prize Pool: ₱76,824

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Wai Yew Wong ₱19,000
2 Yosuke Shinjo ₱12,500
3 Pete Yen Han Chen ₱8,500
4 Ferlyn Cabaling ₱7,000
5 Jose Padilla ₱5,600
6 Rick Jason Ambata ₱4,400
7 Oliver James Fabian ₱3,300
8 Zhong Sheng Szetho ₱2,500
9 Jimmy Valle Jr ₱2,024
10 Joel Ng ₱1,500
11 Maurizio La Mela ₱1,500
12 Samad Razavi ₱1,400
13 Donald Michael Lange ₱1,400
14 Bernard Chua ₱1,300
15 Wilfred John Allais ₱1,300
16 Tian Lin Chang ₱1,200
17 Tsai-feng Liu ₱1,200
18 Kwong Sang Chien ₱1,200

Event 9: ₱20,000 NLH Freezeout
Date: May 13, 2017
Buyin: ₱20,000 (18,000+2,000)
Players: 47
Prize Pool: ₱820,620
Note: Final 2 players made a deal to alter the prize payouts from 1st to 2nd place.

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Seung Soo Jeon ₱235,900
2 Tien Thanh Nguyen ₱235,900
3 Samad Razavi ₱123,100
4 Tran Hung Manh ₱94,400
5 Min Tsee Lee ₱73,900
6 Li Wei Wang ₱57,420

Event 8: ₱15,000 NLH
Date: May 12, 2017
Buyin: ₱15,000 (13,500+1,500)
Players: 73
Prize Pool: ₱955,935

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Daniel Benor ₱262,835
2 Phong Tran Huy ₱186,900
3 Junghwan Oh ₱122,400
4 Renato Villanueva ₱94,200
5 Wen-hsun Lin ₱74,600
6 Tsung-hsin Huang ₱58,300
7 Anton Widjaya ₱45,900
8 Jongyeon Kim ₱35,800
9 Elmer Torres ₱27,200
10 Neo Zhi Han ₱23,900
11 Tian Lin Chang ₱23,900

Event 7: ₱5,000 Pot Limit Omaha
Date: May 11, 2017
Buyin: ₱5,000 (4,400+600)
Players: 99
Prize Pool: ₱422,532

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Razavi Samad ₱112,032
2 Hodreal Cecillio ₱78,000
3 Tien Chien Hung ₱51,500
4 Padilla Jose ₱40,400
5 Jo Handong ₱32,500
6 Wu Jack En Ching ₱25,400
7 Esdaile Maria Carmen ₱20,100
8 Gilpatrick Sidney ₱15,600
9 Weir Robert ₱11,800
10 Abram Anthony ₱9,100
11 Kim Jongyeon ₱9,100
12 Tran Duy An Khuong ₱8,500
13 Gorman Nicholas ₱8,500

 

Event 5: Megastack (₱400,000 Guarantee)
Date: May 10-11, 2017
Buyin: ₱5,000 (4,400+600)
Players: 142
Prize Pool: ₱606,056

Note: Final 2 players made a deal to alter the prize payouts from 1st to 2nd place.

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Morris Bonazza ₱130,556
2 Nicholas Gorman ₱114,000
3 Randy Talens ₱65,500
4 Michael Bueza ₱53,900
5 Alex Chong ₱43,300
6 Rommel Angeles ₱33,900
7 Ben Carey Abrahams ₱25,500
8 Keith Basso ₱18,800
9 Anthony Abram ₱14,500
10 Akira Ise ₱12,100
11 Rick Jason Ambata ₱12,100
12 Chung-yuan Liu ₱10,600
13 Jovanie Regidor ₱10,600
14 Randy Cirineo ₱9,700
15 Roque Lima 3rd ₱9,700
16 Daiki Iijima ₱8,800
17 Gerardo Lubas Iii ₱8,800
18 Anthony Hubert Willemsem ₱7,900
19 Noritaka Tayama ₱7,900
20 Joseph Sia ₱7,900

Event 4: ₱3,000 Bubble Rush
Date: May 10, 2017
Buyin: ₱3,000 (2,640+360)
Players: 48
Prize Pool: ₱122,918

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Bell John Perez ₱38,718
2 Osmar Lopes de Moraes ₱28,000
3 Kai-chieh Chiang ₱17,800
4 Morris Bonazza ₱13,500
5 Kwong Sang Chien ₱10,400
6 Zhong Sheng Szetho ₱8,000
7 Yul Angel Maravilla ₱6,500

Event 3: ₱3,000 Deepstack Turbo
Date: May 9, 2017
Buyin: ₱3,000 (2,640+360)
Players: 90
Prize Pool: ₱230,472

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Jason Ng ₱51,086
2 Junho Hyeon ₱51,086
3 Harold Neal Ruaya ₱28,100
4 Jonald Garcia ₱22,000
5 Augusto Revilla ₱17,700
6 Antonio Mata ₱13,800
7 Shang En Tsai ₱10,900
8 Jean Issa ₱8,500
9 Zhong Sheng Szetho ₱6,500
10 Joseroy Jeremias Jr. ₱5,800
11 Ricky Cayapas ₱5,800
12 Chia-wei Chang ₱4,600
13 Marquez Pagsuyuin ₱4,600

Event 2: ₱3,000 NLH
Date: May 8, 2014
Buyin: ₱3,000 (2,640+360)
Players: 116
Prize Pool: ₱297,053

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Daiki Iijima ₱74,753
2 Louizito Cenon Ochoa ₱50,500
3 Myung Ho Han ₱32,800
4 Hwan Jun ₱27,200
5 Tomi Autio ₱21,900
6 Jing Kai Ng ₱17,300
7 John Clyde Tan ₱13,200
8 Antonio Manalo Mata ₱10,000
9 Sangjun Lee ₱7,400
10 Christopher Quinlog ₱6,100
11 Bell John Perez ₱6,100
12 Jung Whan Kim ₱5,300
13 Roque Lima 3rd ₱5,300
14 Pete Yen Han Chen ₱4,900
15 Seitaro Aso ₱4,900
16 Weiyang Bjorn Chua ₱4,700
17 Girlie Sia ₱2,350
18 Marcus Anthony Maher ₱2,350

Event 1: Warm-up (₱1 Million Guarantee)
Date: May 8-10, 2017
Buyin: ₱5,000 (4,400+600)
Players: 367
Prize Pool: ₱1,566,536

Place First Name Last Name Prize (PHP)
1 Emmanuel Segismundo ₱312,000
2 Haibo Jiang ₱204,000
3 Robert Weir ₱155,000
4 Chong Foo Tan ₱110,000
5 Seitaro Aso ₱86,000
6 Hsing Hsiung Tai ₱65,500
7 Snag Hyun Park ₱48,500
8 Daniel Benor ₱36,356
9 Howard Lee ₱29,000
10 Duy An Khuong Tran ₱24,000
11 Myung Ho Han ₱24,000
12 Jun Young Lim ₱20,000
13 Reynaldo Camanyag ₱20,000
14 Jungnam Kim ₱18,000
15 Kwangwoo Lee ₱18,000
16 Daiki Iijima ₱16,000
17 sia Wu ₱16,000
18 Lawrence Kiang ₱14,500
19 Elmo Celi ₱14,500
20 Gary Serafin 2nd ₱14,500
21* Joseph Sia ₱28,000
22 Michael Bueza ₱13,000
23 Benedict Koh ₱13,000
24 Seung Soo Jeon ₱11,500
25 Hwan Jun ₱11,500
26 Bertrand Ortiz ₱11,500
27 Jong Hak Jung ₱11,500
28 Jessie Leonarez ₱10,000
29 Khino Visda ₱10,000
30 Edison Yu ₱10,000
31 Arash Nandel ₱10,000
32 Anthony Castro ₱8,500
33 William Ysmael ₱8,500
34 Jose Padilla ₱8,500
35 Gerardo Lubas Iii ₱8,500
36 Ernesto Ouano ₱8,500
37 Christopher Mateo ₱8,500
38 Alfonso Castro ₱8,500
39 Marion Ivan Jericho Lato ₱8,500
40 Sam Srinivas Polishetty ₱7,500
41* Donald Michael Lange ₱22,500
42 Seong Ryun Lee ₱7,500
43 Po Hsiang Yang ₱7,500
44 Anthony Abram ₱7,500
45 Rick Jason Ambata ₱7,500
46 Randy Talens ₱7,500
47 Joven Huerto ₱7,500
48 Kai-chieh Chiang ₱7,500
49 John Carlo Sayo ₱7,500
50 Christopher Luke Pangan ₱7,500
51 Jongyeon Kim ₱7,500
52 Osmar Lopes de Moraes ₱7,500
Avatar photo

Louis Hartwell

Graduated in Media Communication at the University of Lausanne, Louis Hartman is a co-founder of somuchpoker.com. He began his career in Cambodia as freelance journalist. In same time he was making his living by playing poker every night at that time. Intense learner, he read dozens of poker strategy books to improve his skills during many years. With a strong interest about poker "behind the scene" in Asia and his communication skills, Louis launched Somuchpoker in 2014.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube