Taiwan

Rank Player Score GPI Rank
1 Pete Yen Han Chen 2 032,55 56
2 Eric Ting Yi Tsai 1 534,59 195
3 Hui Chen Kitty Kuo 1 341,14 324
4 Carlos Chang 1 253,54 399
5 Joanne JJ Liu 1 096,64 628
6 James Chen 832,51 1294
7 Yi Wei Peng 812,61 1373
8 Yao Hsien Chang 743,09 1704
9 Po Cheng Yang 737,77 1730
10 Zong Chi He 727,96 1789
11 Jhen Lun Wei 701,02 2013
12 Chien Hsu Hua 665,56 2224
13 Chung Hsien Lee 659,41 2136
14 Yu Chung Chang 653,86 2259
15 Shih Kai Chiu 649,80 2335

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index