youtube

facebook

twitter

instagram

Taiwan

Rank Player Score GPI Rank
1 Ting Yi Eric Tsai 1 970,25 72
2 Hui Chen Kitty Kuo 1 911,77 672
3 Pete Yen Han Chen 1 877,15 297
4 Yu-Chung Chang 1 792,81 171
5 Justin Chi Jen Chu 1 538,64 160
6 Zong Chi He 1 423,30 1373
7 Chao Ting Cheng 1 422,81 668
8 Sin Ren Chen 1 327,07 1418
9 Yi Wei Peng 1 294,84 3746
10 Po Wen Fang 1 266,21 335
11 Kun Han Lee 1 198,40 1821
12 Chien Chih Weng 1 184,61 1590
13 Charlie I-Chun Chiu 1 169,19 1059
14 Carlos Chang 1 105,09 3081
15 Chi Jen Chen 1 103,96 2154

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index