Vietnam

Rank Player Score GPI Rank
1 Tony Tran 965,53 377
2 Duy Vu Nguyen 529,39 1917
3 Nang Quang Nguyen 466,07 2587
4 Cuong Ngoc Huynh 460,36 2672
5 Tran Hung Manh 446,70 2862
6 Nguyen Quang Huy 436,59 2993
7 Ngoc Quoc Bao Pham 426,22 3153
8 Julien Tran 418,72 3272
9 Pham Tien Dung 403,50 3522
10 Tien Thanh Nguyen 376,87 4054
11 Thai Ha 361,86 2883
12 Nguyen Trung Ha 352,44 4543
13 Tran Huy Hoang 351,66 4501
14 Thanh Vinh Tran 338,36 5008
15 Tai Hoang 331,00 5083

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index