youtube

facebook

twitter

instagram

USOP Hanoi – Mini Main Event – Chip Counts, Seat Draw, Payouts

usop hanoi mini main bubble hand1

USOP Hanoi – Mini Main Event – Chip Counts, Seat Draw, Payouts

Date: September 4 to 6, 2023
Buy in: VND 8,800,000 (~USD 365)
Guarantee: VND 2,000,000,000 (~USD 83,040)
Total entries: 708
Prize pool: VND 5,494,080,000 (~USD 228,110)
ITM: 88 players

Day 1 results

Day 1A: 163 entries (112 unique) / 20 ITM
Day 1B: 276 entries (178 unique) / 35 ITM
Day 1C: 269 entries (187 unique) / 33 ITM

Day 2 info

Day 2 opening blinds: 3,000-6,000 ante 6,000
Chips in play: 21,240,000
Average stack: 241,363

Day 2 – Seat Draw by Stack

Player Stack Table Seat
Alvyn Jeff Sembrano 568,000 27 1
Kunal Patni 561,000 23 1
Nguyễn Quynh Thu 535,000 26 1
Ho Yao Yu 517,000 22 1
Lê Huy Thành 501,000 29 1
Dang Luong Thanh 500,000 21 2
Choi Jaeki 481,000 28 1
Sumit Sapra 476,000 29 8
Xumi Loyal 429,000 21 8
Phan Đình Nam 422,000 25 3
Babushkin Nikolay 421,000 24 6
Chirag Khanduja 413,000 20 7
Xuân MạNh 393,000 24 1
Thor Yêu 390,000 27 4
CườNg BắC Ninh 376,000 22 8
Long Seven 376,000 25 1
Gautam Rohilla 374,000 22 3
Laury Vanlerberghe 356,000 20 1
Lê NgọC Minh 339,000 26 3
NguyễN Đoàn Phương 333,000 27 9
Ip Ho Yuen 331,000 21 1
Lee Tsung Ying 331,000 27 7
Long Ttht 330,000 24 5
Harsh Jhirairia 322,000 26 4
Arjanveer Chadha 321,000 22 7
John Jay Magadan 311,000 20 4
Lương Văn QuảNg 307,000 21 5
Nang Kook Siew 307,000 29 9
Pham Minh Khoa 285,000 20 3
Hoàng Trung HiếU 274,000 24 2
NguyễN Quý QuyềN 271,000 28 2
Thuy Lucky 270,000 20 5
Rrt 270,000 26 8
Ivan Konechnyi 266,000 23 3
Red Edoc 265,000 26 9
Hung Lee 262,000 25 7
TiếN Sáng 262,000 29 2
Yuan Xin 260,000 28 5
Denis Semerento 258,000 23 8
NguyễN Minh Thành 258,000 25 9
Viet Nguyen Trang 258,000 28 8
Mark Dela Cruz 253,000 23 5
Never Fold 252,000 24 7
Vũ Hùng Kiên 240,000 22 2
Hu Jin Long 237,000 28 7
Jayvee Borlagdan 236,000 25 8
Ngoc Ha Nguyen 234,000 21 3
PhạM Văn TiếN 221,000 28 4
Lim Cheng Jing 215,000 21 4
Joker 204,000 24 3
Rich Ard Mgrquez 201,000 29 4
Gerardo Lubas Iii 199,000 28 9
Ashish Ahuja 193,000 20 8
Mdestiny 188,000 23 7
TuấN Mèo 183,000 23 4
HiệP Qks 173,000 23 2
Suchkov Dmitr 166,000 25 6
DầN NguyễN 165,000 28 6
Đinh TiếN Thành 163,000 27 6
NguyễN Văn Trung 161,000 25 4
Sozi 160,000 25 2
NguyễN Văn Xuân 148,000 22 4
Đinh ĐứC Linh 144,000 29 5
John Bonadies 136,000 29 6
Ankit Jajodia 129,000 24 9
Tai Weiliang 114,000 23 9
NguyễN MạNh CườNg 114,000 27 3
The Naing 113,000 20 6
PhạM Thanh Bình 113,000 21 9
Mr.David 104,000 21 6
NguyễN KhắC LuậT 102,000 27 8
Konstantin Shpunt 94,000 24 4
Jong Min Won 93,000 27 5
Ta Ha- Super Goden 91,000 20 2
NguyễN Trung Phong 91,000 26 6
Kou Kla 91,000 26 7
Apt 84,000 22 5
PhạM ĐứC Dũng 83,000 22 9
Yun Jung Sup 81000 28 3
Amit Kaushik 80,000 25 5
Quýt Xinh Thơm NhấT 74,000 23 6
Linh Ran 74,000 26 2
Huang Changwei 67,000 24 8
Shin Hyeonho 63,000 26 5
Hoa 20 59,000 21 7
Vũ ĐứC Trung 41,000 22 6
Tan Keng Yong 26,000 27 2
CẩN Bình 18,000 29 3

Day 2 – Seat Draw by Alphabet

Player Stack Table
Seat
Alvyn Jeff Sembrano 568,000 27 1
Amit Kaushik 80,000 25 5
Ankit Jajodia 129,000 24 9
Apt 84,000 22 5
Arjanveer Chadha 321,000 22 7
Ashish Ahuja 193,000 20 8
Babushkin Nikolay 421,000 24 6
CẩN Bình 18,000 29 3
Chirag Khanduja 413,000 20 7
Choi Jaeki 481,000 28 1
CườNg BắC Ninh 376,000 22 8
DầN NguyễN 165,000 28 6
Dang Luong Thanh 500,000 21 2
Denis Semerento 258,000 23 8
Đinh ĐứC Linh 144,000 29 5
Đinh TiếN Thành 163,000 27 6
Gautam Rohilla 374,000 22 3
Gerardo Lubas Iii 199,000 28 9
Harsh Jhirairia 322,000 26 4
HiệP Qks 173,000 23 2
Ho Yao Yu 517,000 22 1
Hoa 20 59,000 21 7
Hoàng Trung HiếU 274,000 24 2
Hu Jin Long 237,000 28 7
Huang Changwei 67,000 24 8
Hung Lee 262,000 25 7
Ip Ho Yuen 331,000 21 1
Ivan Konechnyi 266,000 23 3
Jayvee Borlagdan 236,000 25 8
John Bonadies 136,000 29 6
John Jay Magadan 311,000 20 4
Joker 204,000 24 3
Jong Min Won 93,000 27 5
Konstantin Shpunt 94,000 24 4
Kou Kla 91,000 26 7
Kunal Patni 561,000 23 1
Laury Vanlerberghe 356,000 20 1
Lê Huy Thành 501,000 29 1
Lê NgọC Minh 339,000 26 3
Lee Tsung Ying 331,000 27 7
Lim Cheng Jing 215,000 21 4
Linh Ran 74,000 26 2
Long Seven 376,000 25 1
Long Ttht 330,000 24 5
Lương Văn QuảNg 307,000 21 5
Mark Dela Cruz 253,000 23 5
Mdestiny 188,000 23 7
Mr.David 104,000 21 6
Nang Kook Siew 307,000 29 9
Never Fold 252,000 24 7
Ngoc Ha Nguyen 234,000 21 3
NguyễN Đoàn Phương 333,000 27 9
NguyễN KhắC LuậT 102,000 27 8
NguyễN MạNh CườNg 114,000 27 3
NguyễN Minh Thành 258,000 25 9
NguyễN Quý QuyềN 271,000 28 2
Nguyễn Quynh Thu 535,000 26 1
NguyễN Trung Phong 91,000 26 6
NguyễN Văn Trung 161,000 25 4
NguyễN Văn Xuân 148,000 22 4
PhạM ĐứC Dũng 83,000 22 9
Pham Minh Khoa 285,000 20 3
PhạM Thanh Bình 113,000 21 9
PhạM Văn TiếN 221,000 28 4
Phan Đình Nam 422,000 25 3
Quýt Xinh Thơm NhấT 74,000 23 6
Red Edoc 265,000 26 9
Rich Ard Mgrquez 201,000 29 4
Rrt 270,000 26 8
Shin Hyeonho 63,000 26 5
Sozi 160,000 25 2
Suchkov Dmitr 166,000 25 6
Sumit Sapra 476,000 29 8
Ta Ha- Super Goden 91,000 20 2
Tai Weiliang 114,000 23 9
Tan Keng Yong 26,000 27 2
The Naing 113,000 20 6
Thor Yêu 390,000 27 4
Thuy Lucky 270,000 20 5
TiếN Sáng 262,000 29 2
TuấN Mèo 183,000 23 4
Viet Nguyen Trang 258,000 28 8
Vũ ĐứC Trung 41,000 22 6
Vũ Hùng Kiên 240,000 22 2
Xuân MạNh 393,000 24 1
Xumi Loyal 429,000 21 8
Yuan Xin 260,000 28 5
Yun Jung Sup 81000 28 3

Day 2 – Seat Draw by Table

Player Stack Table Seat
Laury Vanlerberghe 356,000 20 1
Ta Ha- Super Goden 91,000 20 2
Pham Minh Khoa 285,000 20 3
John Jay Magadan 311,000 20 4
Thuy Lucky 270,000 20 5
The Naing 113,000 20 6
Chirag Khanduja 413,000 20 7
Ashish Ahuja 193,000 20 8
Ip Ho Yuen 331,000 21 1
Dang Luong Thanh 500,000 21 2
Ngoc Ha Nguyen 234,000 21 3
Lim Cheng Jing 215,000 21 4
Lương Văn QuảNg 307,000 21 5
Mr.David 104,000 21 6
Hoa 20 59,000 21 7
Xumi Loyal 429,000 21 8
PhạM Thanh Bình 113,000 21 9
Ho Yao Yu 517,000 22 1
Vũ Hùng Kiên 240,000 22 2
Gautam Rohilla 374,000 22 3
NguyễN Văn Xuân 148,000 22 4
Apt 84,000 22 5
Vũ ĐứC Trung 41,000 22 6
Arjanveer Chadha 321,000 22 7
CườNg BắC Ninh 376,000 22 8
PhạM ĐứC Dũng 83,000 22 9
Kunal Patni 561,000 23 1
HiệP Qks 173,000 23 2
Ivan Konechnyi 266,000 23 3
TuấN Mèo 183,000 23 4
Mark Dela Cruz 253,000 23 5
Quýt Xinh Thơm NhấT 74,000 23 6
Mdestiny 188,000 23 7
Denis Semerento 258,000 23 8
Tai Weiliang 114,000 23 9
Xuân MạNh 393,000 24 1
Hoàng Trung HiếU 274,000 24 2
Joker 204,000 24 3
Konstantin Shpunt 94,000 24 4
Long Ttht 330,000 24 5
Babushkin Nikolay 421,000 24 6
Never Fold 252,000 24 7
Huang Changwei 67,000 24 8
Ankit Jajodia 129,000 24 9
Long Seven 376,000 25 1
Sozi 160,000 25 2
Phan Đình Nam 422,000 25 3
NguyễN Văn Trung 161,000 25 4
Amit Kaushik 80,000 25 5
Suchkov Dmitr 166,000 25 6
Hung Lee 262,000 25 7
Jayvee Borlagdan 236,000 25 8
NguyễN Minh Thành 258,000 25 9
Nguyễn Quynh Thu 535,000 26 1
Linh Ran 74,000 26 2
Lê NgọC Minh 339,000 26 3
Harsh Jhirairia 322,000 26 4
Shin Hyeonho 63,000 26 5
NguyễN Trung Phong 91,000 26 6
Kou Kla 91,000 26 7
Rrt 270,000 26 8
Red Edoc 265,000 26 9
Alvyn Jeff Sembrano 568,000 27 1
Tan Keng Yong 26,000 27 2
NguyễN MạNh CườNg 114,000 27 3
Thor Yêu 390,000 27 4
Jong Min Won 93,000 27 5
Đinh TiếN Thành 163,000 27 6
Lee Tsung Ying 331,000 27 7
NguyễN KhắC LuậT 102,000 27 8
NguyễN Đoàn Phương 333,000 27 9
Choi Jaeki 481,000 28 1
NguyễN Quý QuyềN 271,000 28 2
Yun Jung Sup 81000 28 3
PhạM Văn TiếN 221,000 28 4
Yuan Xin 260,000 28 5
DầN NguyễN 165,000 28 6
Hu Jin Long 237,000 28 7
Viet Nguyen Trang 258,000 28 8
Gerardo Lubas Iii 199,000 28 9
Lê Huy Thành 501,000 29 1
TiếN Sáng 262,000 29 2
CẩN Bình 18,000 29 3
Rich Ard Mgrquez 201,000 29 4
Đinh ĐứC Linh 144,000 29 5
John Bonadies 136,000 29 6
Sumit Sapra 476,000 29 8
Nang Kook Siew 307,000 29 9

Payouts

Place Payout in VND
1 1,150,000,000
2 715,000,000
3 440,000,000
4 330,000,000
5 220,000,000
6 173,000,000
7 138,000,000
8 119,000,000
9 99,000,000
10 80,080,000
11-12 64,000,000
13-15 54,000,000
16-18 44,000,000
19-21 38,000,000
22-24 33,000,000
25-27 30,000,000
28-36 27,000,000
37-45 24,000,000
46-54 21,000,000
55-63 20,000,000
64-72 19,000,000
73-87 18,000,000

End of Day 1A – 20 players

1 Lê Huy Thành Vietnam 501,000
2 Choi Jaeki Korea 481,000
3 Xuân MạNh Vietnam 393,000
4 Long Seven Vietnam 376,000
5 CườNg BắC Ninh Vietnam 376,000
6 Gautam Rohilla India 374,000
7 Harsh Jhirairia India 322,000
8 Arjanveer Chadha India 321,000
9 NguyễN Quý QuyềN Vietnam 271,000
10 Ivan Konechnyi Russia 266,000
11 TiếN Sáng Vietnam 262,000
12 Vũ Hùng Kiên Vietnam 240,000
13 Suchkov Dmitri Russia 166,000
14 Sozi Vietnam 160,000
15 NguyễN MạNh CườNg Vietnam 114,000
16 Konstantin Shpunt Russia 94,000
17 Yun Jung Sup Korea 81,000
18 Linh Ran Vietnam 74,000
19 Tan Keng Yong Singapore 26,000
20 CẩN Bình Vietnam 18,000

End of Day 1B – 35 players

1 Alvyn Jeff Sembrano Phlippines 568,000
2 Nguyễn Thị Tuyết Thịnh Vietnam 535,000
3 Dang Luong Thanh Vietnam 500,000
4 Sumit Sapra India 476,000
5 Hoang Dinh Minh Vietnam 429,000
6 Phan Đình Nam Vietnam 422,000
7 Thor yêu Vietnam 390,000
8 Laury Vanlerberghe France 356,000
9 Lê Ngọc Minh Vietnam 339,000
10 Nguyễn Đoàn Phương Vietnam 333,000
11 Long Ttht Vietnam 330,000
12 Lương Văn Quảng Vietnam 307,000
13 Red Edoc Philippines 265,000
14 Yuan Xin China 260,000
15 Viet Nguyen Trang Vietnam 258,000
16 Phạm Văn Tiến Vietnam 221,000
17 Lim Cheng Jing Malaysia 215,000
18 Richard Marquez Philippines 201,000
19 Dần Nguyễn Vietnam 165,000
20 Đinh Tiến Thành Vietnam 163,000
21 Nguyễn Văn Trung Vietnam 161,000
22 Nguyễn Văn Xuân Vietnam 148,000
23 Đinh Đức Linh Vietnam 144,000
24 John Bonadies UK 136,000
25 Phạm Thanh Bình Vietnam 113,000
26 Mr.David Vietnam 104,000
27 Nguyễn Khắc Luật Vietnam 102,000
28 Jong Min Wong Korea 93,000
29 Nguyễn Trung Phong Vietnam 91,000
30 Kou Kla 91,000
31 apt Vietnam 84,000
32 Amit Kaushik India 80,000
33 Quýt xinh thơm nhất Vietnam 74,000
34 Huang Changwei Taiwan 67,000
35 Shin Hyeonho Korea 63,000

End of Day 1C – 33 players

1 Kunal Patni India 561,000
2 Ho Yao Yu Taiwan 517,000
3 Babushkin Nikolay Russia 421,000
4 Chirag Khanduja India 413,000
5 Lee Tsung Ying Taiwan 331,000
6 Ip Ho Yuen Hong Kong 331,000
7 John Jay Magadan Philipines 311,000
8 Nang Kook Siew Malaysia 307,000
9 Pham Minh Khoa Viet Nam 285,000
10 Hoàng Trung HiếU Viet Nam 274,000
11 Rrt India 270,000
12 Thuy Lucky Viet Nam 270,000
13 Hung Lee Viet Nam 262,000
14 NguyễN Minh Thành Viet Nam 258,000
15 Denis Semerento Russia 258,000
16 Matk Rired T. Dela Philipines 253,000
17 Never Fold Viet Nam 252,000
18 Hu Jin Long China 237,000
19 Jayvee Borlagdan Philipines 236,000
20 Ngoc Ha Nguyen Viet Nam 234,000
21 Joker Viet Nam 204,000
22 Gerardo Lubas Iii Philipines 199,000
23 Ashish Ahuja India 193,000
24 Mdestiny Viet Nam 188,000
25 TuấN Mèo Viet Nam 183,000
26 HiệP Qks Viet Nam 173,000
27 Ankit Jajodia India 129,000
28 Tai Weiliang Singapore 114,000
29 The Naing Singapore 113,000
30 Ta Ha- Super Goden Viet Nam 91,000
31 PhạM ĐứC Dũng Viet Nam 83,000
32 Hoa 20 Viet Nam 59,000
33 Vũ ĐứC Trung Viet Nam 41,000
Avatar photo

Tricia David

Tricia David has long experience as a recreational poker player and has been covering poker events since 2010 for numerous outfits in Asia. She spent one year working part time with Poker Portal Asia then became editor and lead writer for all event coverage of the Philippine Poker Tour (PPT). Under the PPT, she overlooked content for their website, and produced live updates on all their events. In addition, she served as the live and online events website content writer for the Asian Poker Tour. Currently, she does live events reporting in Asia for online news site Somuchpoker and is also one of their news contributors.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube