Tiết lộ các cặp thi đấu đầu tiên của sự kiện Heads Up Challenge – USOP Hà Nội!

Danh tính các cặp thi đấu đầu tiên tại giải đấu U Series of Poker (USOP) Hà Nội – Heads Up Challenge đã được xác định! Sự kiện bốc thăm và công bố kết quả đã được thực hiện tại Crown Poker Club bởi Giám đốc điều hành USOP Alex Wong và người chơi poker Meo … Continue reading Tiết lộ các cặp thi đấu đầu tiên của sự kiện Heads Up Challenge – USOP Hà Nội!